Sierpc, dn. 22.01.2019r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu


WYKONAWCYINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminie udzielenia zamówień publicznych do 30 tyś.euro- bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- art. 4 pkt.8 cyt. Wyżej ustawy na:

,,Świadectwo usług poradnictwa specjalistycznego PCPR’’


Przedmiotem zamówienia podzielono na trzy odrębne części:

Część nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 180 godzin szkoleniowych.

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży – podopiecznych PCPR w Sierpcu 160 godzin szkoleniowych.

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, w tym dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób w rodzinach, których występuje przemoc i uzależnienie – 60 godzin szkoleniowych.


W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:


Część nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 180 godzin szkoleniowych.


Nr oferty

Nr części

Data wpływu

Nazwa wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

Punktacja wg -dodatkowe kwalifikacje

SUMA PUNKTÓW

3

1.1

16.01.2019

Agnieszka Kurpias- Peda

13320 zł

70 pkt


20 pkt


10 pkt

100 pkt
Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży – podopiecznych PCPR w Sierpcu 160 godzin szkoleniowych.


Nr oferty

Nr części

Data wpływu

Nazwa wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

Punktacja wg -dodatkowe kwalifikacje

SUMA PUNKTÓW

1

2.1

15.01.2019

Anna Terebińska

8800,00

70 pkt


20pkt


10 pkt

100 pktCzęść nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, w tym dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób w rodzinach, których występuje przemoc i uzależnienie – 60 godzin szkoleniowych


Nr oferty

Nr części

Data wpływu

Nazwa wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

Punktacja wg -dodatkowe kwalifikacje

SUMA PUNKTÓW

2

3.1

15.01.2019

Michał Oleksiewicz

3480 zł

70 pkt


20 pkt


10 pkt

100 pkt


W wyniku analizy ofert przedmiotowych zamówienie zostanie udzielone Wykonawcom:


Część nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 180 godzin szkoleniowych.


Agnieszka Kurpias- Peda


Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży – podopiecznych PCPR w Sierpcu 160 godzin szkoleniowych.


Anna Terebińska


Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, w tym dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób w rodzinach, których występuje przemoc i uzależnienie – 60 godzin szkoleniowych


Michał Oleksiewicz


Oferty wybranych Wykonawców uzyskały zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny- największą ilość punktów. Oferty są kompletne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.


Wybrani Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.


        22 .01. 2019 r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

  DYREKTOR PCPR

.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-22 08:15:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 08:15:40
  • Liczba odsłon: 874
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665072]

przewiń do góry