W okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu realizowało projekt pn. „PRACA – trzeba działać a nie czekać”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Główny celem projektu było przygotowanie jego uczestników – osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ich aktywności zawodowej i społecznej. Grupę docelową projektu stanowiło 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn). Były to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo.


Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 715 710 zł. Wydatkowano 698 540,30 zł.


W latach 2013-2015 uczestników projektu objęto następującymi formami wsparcia:

 • indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym

 • indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem

 • indywidualne i grupowe spotkania z wizażystą-stylistą

 • kursy i szkolenia zawodowe

 • kurs komputerowy

 • kurs języka angielskiego

 • 10 dniowy wyjazd na obóz rehabilitacyjny

 • weekend w centrum odnowy biologicznej

 • konferencja nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • indywidualne i grupowe spotkania z mediatorem rodzinnym

 • wizyta studyjna w spółdzielniach socjalnych połączona z wykładem pn. „ABC ekonomii społecznej”

 • staże (28 osób), praktyka zawodowa w Zakładzie Aktywności Zawodowej (1 osoba), 12-miesięczne zatrudnienie subsydiowane (1 osoba)


Rezultaty projektu – efektywność zatrudnieniowa: 10 osób zostało zatrudnionych u pracodawców, u których odbywało staż po jego zakończeniu na okres minimum 3 miesięcy. Również osoba skierowana do odbycia zatrudnienia subsydiowanego zatrudniona została przez pracodawcę na kolejne 3 miesiące. 5 uczestników w trakcie trwania projektu samodzielnie znalazło zatrudnienie.Agnieszka Gorczyca

       -/-
     Dyrektor PCPR
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-28 13:34:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:01:15
 • Liczba odsłon: 856
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665560]

przewiń do góry