BROSZURA DO POBRANIA:

http://www.sendspace.com/filegroup/3VQrzymz0QPoU8z1zd7ghw

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU "AKTYWNI W SIERPCU"            W okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31.12.2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu realizowało projekt pt. „Aktywni w Sierpcu”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Jego głównym celem było poszerzenie wiedzy w zakresie aktywności i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych z powiatu sierpeckiego, zmotywowanie ich do podejmowania inicjatyw skierowanych na rozwój osobisty i rozwój otoczenia. Udział w projekcie miał pozwolić osobom niepełnosprawnym na lepsze dostosowanie się do warunków otoczenia społecznego oraz gospodarczego.

Od czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło rekrutację wśród osób odwiedzających nasz urząd, a także poprzez ogłoszenia w prasie, Internecie, na tablicach informacyjnych innych urzędów. Do projektu zostało zakwalifikowanych 20 osób niepełnosprawnych – bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn.

          Od 24 lipca 2012 r. do 3 grudnia 2012 r. dwie dziesięcioosobowe grupy uczestników projektu spotykały się w siedzibie PCPR na cotygodniowych zajęciach.

Każdy z uczestników otrzymał zestaw przydatnych materiałów składający się z notatnika, teczki, pisaków, książki o aktywności i pendriva – wszystko z logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy otrzymywali również materiały szkoleniowe, na każdych zajęciach mieli zapewniony serwis kawowy w postaci kanapek, ciastek, napojów zimnych i gorących.

          W trakcie 40 godzin szkolenia osoby niepełnosprawne zdobywały m.in. wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego, uczyły się jak profesjonalnie przygotować aplikację i przejść rozmowę kwalifikacyjną, poznawały etapy zakładania własnej firmy, dowiedziały się o dotacjach pozwalających na założenie działalności gospodarczej. Podjęte w ramach szkolenia działania miały również na celu rozwój umiejętności interpersonalnych (sztuka prezentacji i komunikacji, efektywnej negocjacji, zarządzania czasem) przydatnych każdej osobie do lepszego funkcjonowania w otoczeniu społecznym i gospodarczym. Treści szkolenia zawierały także informacje o problemach osób niepełnosprawnych. Jedno z zajęć odbyło się w Centrum Kształcenia na Odległość w Ligowie, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z obsługą komputera i Internetu. Celem wyjazdu było również wskazanie miejsca w powiecie, gdzie jest możliwość zrobienia bezpłatnych kursów e lerningowych., bezpłatnego skorzystania z komputera, Internetu.        

Na ostatnich zajęciach uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zestaw akcesoriów, które mają być pomocne w poszukiwaniu pracy, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, planowaniu spotkań i zarządzaniu własnym czasem oraz profesjonalnym zaprezentowaniu się przed potencjalnym pracodawcą.

          W ramach projektu opublikowany został poradnik pt. „Aktywni w Sierpcu”. Zawiera on m.in. przykłady przedsiębiorczych postaw, wskazówki dotyczące skutecznej aktywności, opinie uczestników, ich plany na kolejne miesiące. W treści publikacji znaleźć można również zagadnienia z zakresu   rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.


Agnieszka Gorczyca 

-/- 

      Dyrektor PCPR w Sierpcu


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-26 14:40:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 12:59:20
  • Liczba odsłon: 907
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665020]

przewiń do góry