POWIATOWY DOM DZIECI W SZCZUTOWIE

https://pcprsierpc.bip.org.plomdzieciszczutowo.pl/


Nasza placówka opiekuńczo – wychowawcza została powołana  przez Radę Powiatu Sierpeckiego uchwałą Nr 161.XXVII.2012 z dnia 19.10.2012 roku. 
Po uzyskaniu  zgody Wojewody Mazowieckiego uroczyste otwarcie Domu miało miejsce w dniu 28 stycznia 2013  roku. 

Nasz Dom jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.

Wizja Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie:

Wychowanie dziecka o prawidłowej i wszechstronnej osobowości, coraz bardziej samodzielnego w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.

Misja Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie:

Pełne przygotowanie wychowanków do godnego samodzielnego i odpowiedzialnego życia przez zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego, zwłaszcza w wymiarze intelektualnym, psychicznym społecznym, zdrowotnym i moralnym poprzez:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego

 • tworzenie warunków psychospołecznych niezbędnych dla wszechstronnego rozwoju

 • zapewnienie niezbędnych warunków biopsychicznych i materialnych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi

 • właściwa organizacja nauki

 • tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, wdrażanie do samodzielności, samokontroli i samooceny

 • realizowanie działalności kompensacyjnej

 • zapewnienie każdemu wychowankowi Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie warunków niezbędnych do jego rozwoju, poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie

 • wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej

 • przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego życia

 • skoordynowanie oddziaływań wychowawczych PDD, szkoły, internatu i środowiska rodzinnego i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny

 • poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego opinii i wniosków w sprawach go dotyczących oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach

 • umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej

Dom przeznaczony jest do zamieszkania przez czternaścioro dzieci. Do swojej dyspozycji mają 5 pokoi mieszkalnych, salon z jadalnią i aneksem kuchennym, 2 łazienki oraz pomieszczenie do prania i suszenia. Mała ilość wychowanków sprzyja tworzeniu się atmosfery opartej na: zrozumieniu, życzliwości i poszanowaniu godności drugiego człowieka oraz nawiązywaniu więzi w relacjach grupowych, nabywaniu nowych kompetencji społecznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to w ich dorosłym życiu.


Agnieszka Gorczyca

   -/-

Dyrektor PCPRInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-10 11:42:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:29:20
 • Liczba odsłon: 1009
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665554]

przewiń do góry