Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych:

spoleczna_rada_osob_niepelnosprawnych.pdf

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z a rt. 44b ust. 1 u stawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm) Starosta Sierpecki powołał Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Rada do spraw osób niepełnosprawnych, jest organem opiniodawczo-doradczym.

Do zakresu je działania należy:  

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji   praw   osób niepełnosprawnych;

  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

  • ocena realizacji programów;

  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Powiatowa Rada składa się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu   organizacji   pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Członków Powiatowej Rady powołuje i odwołuje Starosta. Kadencja rady trwa 4 lata

Członkowie Powiatowej Rady powołani przez Starostę Sierpeckiego na czas trwania kadencji 2015 – 2019

Pan Henryk Jakubowski – zgłoszony przez Zarząd Gminnego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zawidzu

Pani Aleksandra Malinowska – zgłoszona przez Stowarzyszenie Chorych na SM Opiekunów i Przyjaciół w Sierpcu

Pani Jolanta Sulkowska – zgłoszona przez Urząd Gminy w Mochowie

Pani Joanna Grażyna Kozakowska – zgłoszona przez Urząd Gminy w Gozdowie

Pan Wojciech Rychter – zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu


Obsługą posiedzeń Rady zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, które umożliwia również kontakt z członkami Powiatowej Rady .

Agnieszka Gorczyca 

      -/-

     Dyrektor PCPR


Osoba prowadząca sprawy:

Doradca osób z niepełnosprawnością – Aneta Kopczyńska tel. 24 275 76 60,  e-mail pcpr.sierpc@wp.eu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-08 13:42:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:26:25
  • Liczba odsłon: 1036
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665516]

przewiń do góry