Informacja o posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się 03.08.2018r.w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli:

Członkowie Rady:

Pan Wojciech Rychter Wicestarosta Sierpecki

Pani Aleksandra Malinowska

Pani Jolanta Sulkowska

Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor PCPR

Pani Aneta Kopczyńska –pracownik PCPROtwarcia posiedzenia Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dokonała Przewodnicząca Rady – Pani Aleksandra Malinowska witając zebranych. Następnie zostało stwierdzone quorum i został przyjęty porządek obrad. Głównym celem posiedzenia były sprawy związane ze zmianą podziału środków PFRON, które otrzymał Powiat według algorytmu na 2018 r.

Pani Agnieszka Gorczyca Dyrektor PCPR poinformowała o nowej wysokości środków PFRON, które otrzymał Powiat według algorytmu na 2018r. Z przekazanej informacji wynika, że środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. obecnie wynoszą 546 020 zł.

Następnie Pani Aneta Kopczyńska Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawiła informację o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zadań dot. osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2018 r. (informacja w załączeniu). Jednocześnie poinformowała, że największa grupa osób z niepełnosprawnością ubiegających się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych to osoby nieaktywne zawodowo.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały zmieniający podział środków PFRON, który zakładał następujący podział środków:


Lp.

Nazwa zadania

Limit środków w zł

I.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

40 000

1.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art. 12a

40 000

II.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

506 020

1.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

99 312,00

2.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

321 851,22

3.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

9 954,73

4.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

19 902,05

5.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

55 000

OGÓŁEM

546 020Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jednoznacznie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały środków PFRON na 2018 r.

Kończąc posiedzenie Pani Agnieszka Gorczyca podziękowała wszystkim za przybycie.


Agnieszka Gorczyca 

  -/- 

     Dyrektor PCPR

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-11 10:38:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:26:54
  • Liczba odsłon: 933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665465]

przewiń do góry