Zakłady Pracy Chronionej w województwie mazowieckim


zaklady_pracy_chronionej_w_woj._mazowieckim_2017.pdf

CO TO JEST?

Zakładem Pracy Chronionej jest pracodawca, któremu wojewoda przyznał ten status w formie decyzji administracyjnej.

PRACODAWCY UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA STATUSU ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

O status prowadzącego zakład pracy chronionej może ubiegać się każdy pracodawca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,

 • zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

 • osiąga przez okres minimum 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości:

  • o co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

  • o co najmniej 30% w przypadku gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich;

 • musi zostać zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest prowadzony w formie rozliczeniowego rachunku bankowego środków.

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzy się m. in. ze zwolnień :

 • z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,

 • z podatku od czynności cywilnoprawnych,

 • z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym,

 • z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w pierwszym przedziale skali podatkowej),

UWAGA !

 1. Środki uzyskane z tytułu zwolnień z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zasilają w 60% zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (40% przekazywane jest na PFRON).

 2. Środki uzyskane z tytułu zwolnień z pozostałych podatków i opłat przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zatrudniających co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 90% zasilają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (10% przekazywane jest na PFRON).

 3. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zakładowego funduszu rehabilitacji, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Agnieszka Gorczyca 
      -/-
     Dyrektor PCPR

Podstawa prawna:

 • art. 28, 30, 31 i 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2018, Poz. 511);

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1300).


Zakłady Pracy Chronionej w województwie mazowieckim


zaklady_pracy_chronionej_w_woj._mazowieckim_2017.pdf


1. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. - 

Usługi - prania wodnego oraz czyszczenia chemicznego, szafy vendingowe

ul. Bojanowska 2a

09-200 Sierpc

Tel: 24 275 81 29

e-mail: biuro@hts-sierpc.pl

www.hts-sierpc.pl  


2.PPHU Rolpot S.C. K. Królewski i H. Panek 

Produkcja - taśmy termokurczliwej i kapturów

ul. Wyszogrodzka 21c

09-402 Płock

Tel. 24 262 00 83


3. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Zakład Ochrony Mienia "MOST-DOZ

Usługi – ochrony mienia i osób

ul. Targowa 12

09-400 Płock

Tel. 24 367 11 37


4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Budowlani"

Usługi – ochrony mienia i osób

ul. 3-go Maja 16

09-402 Płock

Tel. 24 264 53 35


5.Spółdzielnia Inwalidów "NOWATOR"

Usługi – ochrony mienia i osób

alarmowe systemy instalacja, medyczne i rehabilitacyjne

ul. Dworcowa 2

09-400 Płock

Tel. 24 262 20 11


6. Przedsiębiorstwo Usługowe "Roka"

Usługi – ochrony mienia i osób, utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych, medyczne i rehabilitacyjne

ul. Medyczna 8

09-400 Płock

Tel. 24 364 10 11

www.roka.pl7.Hotel "PŁOCK" Usługi – gastronomia, turystyka, hotelarstwo

ul. Jachowicza 38

09-402 Płock Tel. 24 262 93 93

www.hotelplock.pl


8 Zakład Produkcji ułów Cukierniczych"WiCzekolady i Artykepol"

Produkcja – czekolady i artykułów cukierniczych

ul. Przemysłowa 6A

09-200 Sierpc

Tel. 24 275 22 29, 275 77 78

e-mail: info@wiepol.pl

www.wiepol.pl9. Agencja ochrony „Skorpion”

Usługi - grupy interwencyjne, ochrona fizyczna, monitoring

ul.Kościuszki 18 LOK. 9

09-402 Płock

Tel. 24 264 00 61


10. Top-Sekret Sp. Z O.o. ul. Bukowa 15,

09-400 Płock

Tel. 24 264 02 63

www.topsekret.prv.pl Usługi - ochrony mienia, detektywistyczne11.ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

Usługi -  zapewnienia bezpieczeństwa klientów z segmentu jednostek strategicznych dla gospodarki

ul.Chemików 7

09-411 Płock

Tel. 24 365 33 4012. Argus. Sp. Z O.o. Agencja Ochrony

Usługi  - grupy interwencyjne, ochrona fizyczna, monitoring

ul. Kolegialna 38K

09-400 Płock

Tel. 24 268 26 61

www.argus-ochrona.com.pl 


13. Most-Doz

Usługi  - grupy interwencyjne, ochrona fizyczna, monitoring

ul. Gradowskiego 28,

09-407 Płock

Tel. 24 264 71 4214. Agencja Ochrony Mienia Sfinks S.J. Pacek i Wspólnicy.

Usługi  - grupy interwencyjne, ochrona fizyczna, monitoring

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

Tel. 24 262 22 2015. Des. Agencja ochrony. Dobrogoszcz J.

Usługi  - grupy interwencyjne, ochrona fizyczna, monitoring

ul. Kwiatka 43/3

09-400 Płock

Tel. 24 262 86 8416. Rolniczy ZAZ w Stanisławowie

Handel  -produkty z własnych upraw ekologicznych,

Edukacja -  warsztaty rękodzielnicze, edukacyjne,

Stanisławowo 9

09-210 Drobin

Tel. 24 260 23 46 Usługi - cateringowe


17. Zakład Aktywności Zawodowej "Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań”

Usługi -  gastronomiczne, catering, organizacja imprez 

ul. Tumska 13/6

09-402 Płock

Tel. 602 338 468

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-27 13:46:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 13:20:00
 • Liczba odsłon: 941
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665024]

przewiń do góry