Zobacz podgałęzie

 

PROJEKT „LEPSZY START DLA SIERPECKIEJ MŁODZIEŻY”

realizowany przez Stowarzyszenie Kre@ktywni

finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

 

 

W związku z realizacją projektu „Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży” w okresie wakacyjnym 01.07.2016-31.08.2016 zorganizowano spotkania z ludźmi biznesu, przedstawicielami władz, urzędów, organizacji społecznych.

 

Nasze zaproszenie przyjęli:

 

 • Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu;
 • Pan Mikołaj Okoński – właściciel firmy budowlanej;
 • Pani Katarzyna Dul – właściciel Fitness Klubu STEP;
 • Pani Agnieszka Mroczkowska – właściciel salonu fryzjerskiego „ADA”;
 • Pani Małgorzata Staniszewska – Lider Sukces Marketing.

 

 

Cel spotkań: propagowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących się na terenie województwa mazowieckiego.

 

Seria mini-wywiadów prowadzonych przez młodzież odbyła się w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Stowarzyszenie Kre@ktywni dziękuje Starostwu Powiatowemu w Sierpcu                                   za nieodpłatne użyczenie sali i wyposażenia.

 

Zapraszamy do lektury.

 

DO POBRANIA

 

wywiady_lepszy_start.pdf

 

 

 

 

 formularz_zgloszeniowy_lepszy_start.pdf
informacja_projekt_lepszy_start_dla_mlodziezy2016.pdf 

PROJEKT „LEPSZY START DLA SIERPECKIEJ MŁODZIEŻY”

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 569/143/16
z dnia 19.04.2016r. podjął decyzję o udzieleniu
Stowarzyszeniu KRE@KTYWNI dotacji w kwocie 7 tyś. zł
na wsparcie realizacji zadania publicznego
pn.: „Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży”.

Planowany koszt realizacji zadania – 9.550,00 zł

Nazwa i rodzaj zadania : Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie. (2) Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących się na terenie województwa mazowieckiego.

Okres realizacji projektu :   od 01.06.2016 do 31.10.2016r.

Cele zadania publicznego:

·       zwiększenie współpracy grup z środowisk lokalnych, wzajemne kontakty - promocja projektu, pogadanki szkolne współprowadzone przez młodzież,

·       tworzenie alternatyw dla kreatywnego spędzania wolnego czasu,

·       kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi,

·       zwiększenie praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczniów szkół średnich,

·       stworzenie warunków do spotkania uczniów i nauczycieli ze światem biznesu,

·       zwiększenie świadomości planowania ścieżki kariery zawodowej wśród uczniów.

Działania

 

Oryginalność i innowacyjność zastosowanych w projekcie rozwiązań opiera się na zebraniu różnych działań w jeden kompleksowy i spójny pakiet:

1. „Młodzi na start” – warsztaty przedsiębiorczych postaw, komunikacji
i autoprezentacji, poznanie swoich mocnych i słabych stron
dla uczniów szkół średnich powiatu Sierpeckiego (01.09.2016-31.10.2016):

·       Aktywność człowieka jako warunek jego przetrwania.

·       Praca u kogoś czy praca u siebie?

·       Dlaczego większość osób boi się założyć własną firmę?

·       Działalność działalności nierówna – różne firmy

·       Pomysł na firmę = pomysł na siebie!

·       Show me the money!- Czy będą z tego pieniądze?

·       Moja decyzja: Zakładam własną firmę!

·       Jak się „zakłada” firmę? – instrukcja krok po kroku

·       Kto może Ci pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej?

·       Instytucje wspierające biznes

2. Konkurs na najlepszy Biznes Plan dla uczniów szkół średnich – prace indywidualne i/lub grupowe w formie prezentacji multimedialnych (01.07.2016-30.09.2016).

3. Spotkania / pogadanki z ludźmi biznesu, przedstawicielami władz, urzędów, organizacji społecznych (forma promocji działalności) : seria mini-wywiadów przeprowadzonych przez młodzież (01.07.2016-31.08.2016).

4. Spotkanie na podsumowanie projektu (październik 2016r.), Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, rozstrzygnięcie konkursu, rozpowszechnienie publikacji podsumowującej projekt wraz z nagrodzonymi biznes-planami.

 

 

 

Szkoły, osoby, przedsiębiorcy, instytucje zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl
w terminie do 30.06.2016r.

 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

  „Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży”

 

Zadanie publiczne wspierane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
na podst. Uchwały nr 569/143/16 z dnia 19.04.2016r.

Imię i nazwisko / Nazwa Instytucji

Adres

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Numer telefonu

Adres e-mail

Forma udziału w projekcie (uczestnik warsztatów, uczestnik wywiadów, uczestnik konkursu
na biznes-plan)

Preferowane dni i godziny spotkań (dni robocze, weekendy, godziny poranne, godziny popołudniowe)

 

Informacje dodatkowe:

1.    Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 30. 06.2016r. na adres stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl

2.    Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014,poz 1182 z późn. zm.)

a.      dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników projektu, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych,

b.    uczestnik projektu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania,

c.      podanie danych jest dobrowolne; jednakże nie podanie danych uniemożliwia udział w projekcie.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-03 12:50:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 07:38:41
 • Liczba odsłon: 1072
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665138]

przewiń do góry