informacja_formularz_sierpc_wspiera_swoje_rodziny.pdf


PROJEKT „SIERPC WSPIERA SWOJE RODZINY”


Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił
Stowarzyszeniu KRE@KTYWNI dotacji w kwocie 14.640,00 zł

na wsparcie realizacji zadania publicznego
pn.: „Sierpc wspiera swoje rodziny”.

Planowany koszt realizacji zadania – 18.930,00 złNazwa i rodzaj zadania: Realizacja programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców
i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin:
programy profilaktyczne, mające na celu wzrost kompetencji rodzin w wychowaniu dzieci.


Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, Starostwo Powiatowe
w Sierpcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu.


Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 do 30.11.2016r.


Cele zadania publicznego:


 • Wspieranie rodziców, opiekunów w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych.

 • Wsparcie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania.

 • Kompensacja deficytów wychowawczych.

 • Budowanie poradnictwa i edukacji służących rozpoznawaniu zagrożeń i uzależnień dzieci i młodzieży.

 • Wyposażenie pracowników pomocy społecznej i innych służb działających na rzecz rodziny w kwalifikacje niezbędne do właściwego rozpoznania problemu i udzielenia efektywnego wsparcia.

Działania


CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW / ASYSTENTÓW RODZIN / PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH / KOORDYNATORÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ I INNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEREPCKIEGO

Warsztaty odbędą się w okresie wrzesień 2016 – październik 2016 w różnych gminach
i punktach Powiatu Sierpeckiego:

 • CZĘŚĆ 1: szkoły, przedszkola – mini-wykłady dot. kompetencji wychowawczych dla rodziców biorących udział w zebraniach szkolnych, 20 godzin – promocja projektu, zachęcenie do udziału w warsztatach, 20 spotkań 1-godzinnych dla 20 grup ok. 20 osobowych = 400 osób, wrzesień 2016. Daty i godziny pracy zostaną określone po deklaracji szkół co do terminów wywiadówek z rodzicami;

 • CZĘŚĆ 2: sale konferencyjne urzędów Gmin / Starostwa Powiatowego / Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu / świetlice szkolne – 20 spotkań x 3 godziny = 60 godzin dla pięciu 20-osobowych grup = 100 osób średnio 12 godzin cyklicznych warsztatów kompetencji wychowawczych dla jednej grupy (4 spotkania dla jednej grupy), wrzesień-październik 2016;

 • CZĘŚĆ 3: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu - na zakończenie realizacji projektu w listopadzie 2016r. zostanie zorganizowana Konferencja – debata społeczna pt. „Sierpecka rodzina - jaka jest, czego potrzebuje?”, prelekcja specjalisty pracy z rodziną – 3 godziny (ok. 150 zaproszonych gości) – podsumowanie rezultatów projektu, listopad 2016.TEMATYKA

 • charakterystyka problemów rodziny, w tym destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,

 • organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

 • problematyka mediacji w rodzinie: przebieg procesu mediacji przy pomocy asystenta rodziny,

 • problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie, w tym rodzaje kryzysów i dynamika ich przebiegu.

 • współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę,

 • komunikacja interpersonalna,

 • budowa procesu komunikacyjnego,

 • komunikacja manipulacyjna – za czy przeciw?

 • kłamstwo pedagogiczne”, „pozorny wybór” i inne strategie w społecznym stereotypie wychowawczym.

 • doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych,

 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: „wychowanie z kluczem na szyi” – zagrożenia, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży drogą do rozwoju osobowego, czy dzieci/młodzież potrzebuje (jeszcze) uwagi opiekuna”?


Szkoły, instytucje, rodzice zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl w terminie do 02.09.2016r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROJEKT „SIERPC WSPIERA SWOJE RODZINY”Imię i nazwisko / Nazwa Instytucji


Pełniona funkcja / wykonywany zawód / rodzic


Adres


Numer telefonuAdres e-mailPreferowane dni/godziny spotkań
Informacje dodatkowe: 1. Skan wypełnionego i podpisanego formularza należy przesłać do dnia 02.09.2016r. na adres stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl

 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 • dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników projektu, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych,

 • uczestnik projektu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania,

 • podanie danych jest dobrowolne; jednakże nie podanie danych uniemożliwia udział
  w projekcie.

Data i podpis/pieczątka.........................…............................................................

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-23 10:14:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-23 10:14:28
 • Liczba odsłon: 1114
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665012]

przewiń do góry