Ogólnopolskie telefony alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne:

Policja - 997; jednolity nr alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej - 112.

Niebieska Linia - 801-12-00-02.

Kryzysowy telefon zaufania - 116-23 codziennie od 14.00 do 22.00.

Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 22 668-70-00.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - 116-111.

Bezpłatna, anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania - 800-100-100

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 • Infolinię - 801 120 002 (czynny całą dobę) w tym:
 • dyżur w języku angielskim- poniedziałki w godzinach 18.00- 22.00
 • dyżur w języku rosyjskim- wtorki w godzinach 18.00 - 22.00
 • dyżur prawny - środy w godzinach 18.00 - 22.00
 • telefoniczne dyżury prawników - 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00)
 • e-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info
 • SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13.00- 15.00)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami- w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • konsultacje telefoniczne - 22 250 63 12 (środy w godzinach 10.00- 13.00)
 • konsultacje mailowe - koordynatorzy@niebieskalinia.info
 • Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia "Niebieska Linia" zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org
 • 600 070 717 –  Linia wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących interwencji, linia prowadzona przez Centrum Praw Kobiet, codziennie 10:00 – 16:00
 • 22 668 70 00 – telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Poradnia Telefoniczna “Niebieskiej Linii” IPZ, codziennie 12.00 – 18.00
Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Malanowska Patrycja
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-06-25 14:28:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-25 14:29:44
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-16 12:39:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-25 14:29:44
 • Liczba odsłon: 839
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665029]

przewiń do góry