Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                             Sierpc, dnia 25.05.2018r.

ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc

tel./fax 24 275 76 60

 

 


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

(pozyskanych od osoby, które dane dotyczą)


 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

 

 1. Administrator danych :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, e-mail : pcpr.sierpc@wp.pl , Tel : 242757660. Fax : 24 275 91 00 Wew. 237.


 

 1. Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy


 

 1. Inspektor ochrony danych :

  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktowa ć się telefonicznie – tel. 242757660 lub poprzez e-mail: p.malanowskapcpr@wp.pl,


 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO i ustawy o pracownikach samorządowych- wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji pracowników Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.


 

 1. Prawnie uzasadniony interes:

Nie dotyczy


 

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od 31 grudnia roku, w którym przekazano dane do urzędu.


 

 1. Prawo dostępu do Danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczania ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


 


 

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową uwzględnienia oferty w procedurze rekrutacji.


 

 1. Odbiorcy danych :

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.


 


 

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

Agnieszka Gorczyca

    -/-

Dyrektor PCPR

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-25 13:33:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-18 13:45:21
 • Liczba odsłon: 974
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665550]

przewiń do góry