POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W SIERPCUOrzekanie o niepełnosprawności – dotyczy osób poniżej 16 roku życia


W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w zespole :

● wniosek o wydanie orzeczenia

● zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wydania

● wszelką dokumentację medyczną mogąca mieć wpływa na ustalenie niepełnosprawności :

- aktualne badania diagnostyczne : laboratoryjne oraz obrazowe – opisy ,

- karty informacyjne,

- konsultacje specjalistyczne,

- dokumentację z poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz z poradni specjalistycznych.

Należy załączyć kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez placówkę medyczną .


Wymagane formularze są dostępne w siedzibie Zespołu, na stronie internetowej w zakładce, w ośrodkach pomocy społecznej oraz można otrzymać listownie.


Ważne : Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby przed 16-tym rokiem życia  składa oraz podpisuje   przedstawiciel ustawowy  albo opiekun prawny


Od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół przysługuje  odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w terminie 14 dni  od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem powiatowego zespołu, który orzeczenie wydał.


Agnieszka Gorczyca 

      -/-

        Przewodniczący Powiatowego Zespołu 

                                                                                                                  ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

                                                                                                                                  w Sierpcu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-01 09:04:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 12:55:57
  • Liczba odsłon: 1069
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665076]

przewiń do góry