Powiatowym Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych
 jest Pan Wojciech Rychter 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności ;

1) inicjowanie i współpraca przy tworzeniu polityk powiatowych w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnościami oraz aktywne uczestniczenie w ich realizacji,

2) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie kształtowania polityki społecznej Powiatu Sierpeckiego,

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Powiatowym Urzędem Pracy , gminami oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Sierpeckiego, Pełnomocnikami do spraw Osób Niepełnosprawnych sąsiednich Powiatów w zależności od potrzeb dotyczących realizacji zadań w tym zakresie oraz podmiotami gospodarczymi,

4) dokonywanie analiz potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotyczących możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,leczenia i rehabilitacji, informacji, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej i przedstawianie Staroście Sierpeckiemu propozycji rozwiązywania problemów osób w tym zakresie ,

5) kreowanie i inicjowanie rozwiązań mających na celu uwrażliwianie społeczeństwa w kształtowaniu postaw zorientowanych na pomoc osobom z niepełnosprawnościami.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-17 08:03:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-17 08:03:26
  • Liczba odsłon: 1221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665552]

przewiń do góry