Program ,,Dobry start''W ramach rządowego programu „Dobry start” rodziny zastępcze oraz pełnoletni usamodzielniani

wychowankowie pieczy zastępczej mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w związku z

rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości  300 zł.  Świadczenie przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej rozpoczynające rok szkolny w wieku do ukończenia  20 roku życia   . Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.


Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko (24 roku życia w przypadku osoby niepełnosprawnej) przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 rok życia.

Wsparcie dobry start przysługuje dzieciom uczącym się w: szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej 
i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, bądź w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Aby otrzymać wyprawkę należy złożyć wniosek.       Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu (pok. nr 4) w terminie od  1 sierpnia do 30 listopada.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego 
i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych 
w sierpniu  wyprawka zostanie wypłacona nie później niż do dnia  30 września   .

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga od organu wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia przesłana zostanie wyłącznie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu e-mail informację odebrać będzie można osobiście w siedzibie PCPR 
w Sierpcu w pokoju nr 4.

Szczegółowe informacje o programie dobry start dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:  www.mpips.gov.pl/DobryStart

Agnieszka Gorczyca 

     -/- 

      Dyrektor PCPR

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-26 12:27:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:03:36
  • Liczba odsłon: 866
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665121]

przewiń do góry