AKTYWNY SAMORZĄD 2018  Aktywny samorząd” w 2018 roku

W 2018 roku na terenie powiatu sierpeckiego realizowany będzie pilotażowy program „Aktywny samorząd” skierowany do osób z niepełnosprawnością

Formy wsparcia:

Moduł I:

·          Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

·          Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

·          Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

·          Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

·          Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

·          Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

·          Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

·          Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

·           w szkole policealnej,

·             w kolegium,

·             w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I – dnia 30 sierpnia 2018 r.

Modułu II:

·           dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

·           dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Więcej informacji Państwo pod adresem: http://www.pfron.org.pl/ zakładka: Programy i zadania PFRON, zakładka: Aktywny samorząd
lub   w   PCPR, ul. Świętokrzyska 2a pok. 4, tel.: 24 275 76 60 e-mail      pcpr.sierpc@wp.eu


Agnieszka Gorczyca 

 -/- 

 Dyrektor PCPR


    W celu wydrukowania wniosku i załączników należy nacisnąć poniższy odpowiedni link.
FORMULARZE 2018

wniosek___zalaczniki_modul_ii.doc

wniosek___zalaczniki_modul_i_obszar__a__zadanie_1.doc

wniosek___zalaczniki_modul_i_obszar__a__zadanie_2.doc

wniosek___zalaczniki_modul_i_obszar_b.doc

wniosek___zalaczniki_modul_i_obszar_c_zadanie_2.doc

wniosek___zalaczniki_modul_i_obszar_c_zadanie_3.doc

wniosek___zalaczniki_modul_i_obszar_d.doc

klauzula_dla_klienta2018.odt


aktywny_samorzad_modul_ii.pdf

wniosek_modul_i_obszar_a_zadanie_nr_1.pdf

wniosek_modul_i_obszar_a_zadanie_nr_2.pdf

wniosek_modul_i_onszar_b_zadanie_1.pdf

wniosek_modul_i_obszar_c_zadanie_nr_2.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-26 12:44:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:28:43
  • Liczba odsłon: 1008
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665043]

przewiń do góry