Załóż profil zaufany


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; http://epuap.gov.pl/wps/portal

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30) do Sekretariatu jednostki mieszczącego się w pokoju nr 1 przy ul. Świętokrzyskiej 2a w Sierpcu na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB
c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-18 10:39:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-18 11:05:23
  • Liczba odsłon: 2108
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665040]

przewiń do góry