Informacja o realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, na podstawie pkt 3.1.2 rozdziału VI Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że na terenie powiatu sierpeckiego podmiotem realizującym ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. 24 275 76 60, e-mail: pcpr.sierpc@wp.euPowiatowe Centrum w okresie wrzesień – grudzień 2018 roku będzie realizować program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany na terenie powiatu sierpeckiego


Zajęcia będą się odbywać w okresie wrzesień – grudzień 2016r. w weekendy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Do udziału w Programie zapraszane są osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 §. 1 kodeksu karnego (lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy) kierowane przez sąd. Podejmujemy także prace z osobami, które nie zostały skazane a skierowane są do udziału w Programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program realizowany jest w małych grupach warsztatowych. Obejmuje spotkania indywidualne i sesje grupowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, całość programu to ok 120 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowane osoby - kobieta i mężczyzna, przeszkoleni do pracy ze sprawcami przemocy.

Program koncentruje się na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej przekazuje wiedzę na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Przyjęcie do programu poprzedzone jest diagnozą sytuacji uczestnika.


Z pomocy mogą również skorzystać osoby bliskie uczestnikom programu, oczywiście w innych terminach, na osobności lub poprzez udział w grupie wsparcia dla ofiar przemocy – w PCPR jest psycholog, prawnik specjalizujący się w pomaganiu rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.


Agnieszka Gorczyca 

        -/-

   Dyrektor PCPR


Szczegółowe informacje:


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

tel. 024 275 76 60

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-21 11:35:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 11:59:03
  • Liczba odsłon: 1040
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664982]

przewiń do góry