informacja_kreatywne_wakacje_z_fundacja_pzu.pdf

formularz_kreatywne_wakacje_z_fundacja_pzu.pdf

formularz_kreatywne_wakacje_z_fundacja_pzu.doc


PROJEKT „KREATYWNE WAKACJE Z FUNDACJĄ PZU W POWIECIE SIERPECKIM

współfinansowany ze środków Fundacji PZU

realizowany w partnerstwie z PCPR w Sierpcu

DZIAŁANIA

Cykl zajęć dla grupy 30 dzieci w wieku 5-14 lat (1 opiekun na 15 osób), w godz. 7/7.30-16.00

Miejsce realizacji projektu

Sierpc, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska 2a.

Okres realizacji projektu

11.07.2016-12.08.2016r.

 

Program

Poniedziałki: Dzień Sztuki. Zajęcia z pedagogiem i warsztaty plastyczne.

Wtorki: Dzień Sportu. Zajęcia z pedagogiem i rywalizacje sportowe.

Środy: Dzień Pływania. Zajęcia z pedagogiem i zajęcia na basenie.

Czwartki: Piesza wycieczka tematyczna. Zajęcia z pedagogiem i wyjścia do Kina.

Piątki: Warsztaty kulinarne - kolorowe kanapki, rozmowy z Gościem Specjalnym: Strażak,
Policjant, Przedstawiciel PZU, Instruktor pierwszej pomocy.

Uroczyste zakończenie projektu 12.08.2016r. - przedstawienie w wykonaniu dzieci uczestniczących w projekcie i rodziców - pt. Bezpieczeństwo z PZU.

Dzieci będą miały zapewniony 1 ciepły posiłek i środki czystości – odpłatność rodziców 150zł/25 dni lub 10 zł/1 dzień.

Na podstawie zebranych ankiet wytypujemy grupę do objęcia projektem (kryteria: aktywność zawodowa rodziców, deklarowana ilość dni pobytu, wiek dziecka, samotne wychowywanie dziecka, wychowywanie w pieczy zastępczej, inne).

W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci, zgłoszone na minimum 15 dni zajęć. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana telefonicznie w dniu 07.07.2016r.
Opłat należy dokonać do dnia 08.07.2016r. na konto Stowarzyszenia Kre@ktywni (dane
w nagłówku)
BANKO PEKAO S.A. nr rachunku 51 1240 3204 1111 0010 6780 7669, w tytule imię i nazwisko dziecka i adnotacja: odpłatność za udział w projekcie pn.: „KREATYWNE WAKACJE Z FUNDACJĄ PZU W POWIECIE SIERPECKIM”.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału w projekcie.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl w terminie do 06.07.2016r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-01 13:42:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 13:42:36
  • Liczba odsłon: 1296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665037]

przewiń do góry