Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowany ze środków Państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania Programu:
165 495 zł
Całkowity koszt realizacji Programu:
165 495 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 5 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Program ma zapewniać:

• Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
• ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

• zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także
w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwianiu spraw urzędowych;

• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów, do której należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomoc Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc tel. 24-275-76-60, 24-275-41-88.

                                                                                                                                                                                                                Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                                                                                                             -/- 

                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor PCPR
 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-02-24 08:54:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 09:54:43
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-02-24 08:54:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 09:54:43
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-02-24 08:54:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 09:54:43
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-02-24 08:54:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 09:54:43
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-02-24 08:54:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 09:54:43
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-02-24 08:54:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 09:54:43
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2022-02-24 08:54:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 09:54:43
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-24 08:48:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 09:54:43
 • Liczba odsłon: 306
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664981]

przewiń do góry