Zobacz podgałęzie


Sierpc, 11.05.2020r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza do udziału dzieci w wieku 8-18 lat w

 zajęciach świetlicy środowiskowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

 Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 2a. Zajęcia są ustalane według zgłoszonego zapotrzebowania.

W ramach wsparcia zaplanowaliśmy realizację następujących działań:

  • Zajęcia rekreacyjne i zabawowe; praktyczne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań. Gry i zabawy towarzyskie, integracyjne.

  • Prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego (pomoc w nauce, systematyczne odrabianie zadań domowych, przygotowanie do lekcji, sprawdzianów).

  • Kształtowanie nawyku systematycznego uczenia się, motywowanie wychowanków do nauki, kształtowanie samodzielności.

Uczestnictwo w Świetlicy jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem proszone są 


o kontakt telefoniczny 24 275- 76- 60, 24 275-41-88 lub osobisty z pracownikami PCPR 


w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a. 

 Agnieszka Gorczyca

   -/-

 Dyrektor PCPR 
do pobrania


ogloszenie_na_strone_orekrutacji_spss.doc

1.cz-bformularzrekrutacyjny_docspss.doc

1.cz-b_formularzrekrutacyjny_spss.pdf

cz-b_regulamin_1.pdfPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

  zaprasza

      30 chłopców i 30 dziewczynek, w tym:

·        dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·        osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,

·        dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

·        uczestnicy projektów PO PŻ,

·        otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

do udziału w projekcie pn.

Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa”

W ramach wsparcia zaplanowaliśmy realizację następujących działań:

·        diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy,

·        pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa poprzez m.in.: zintegrowane poradnictwo rodzinne (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, w tym grupy wsparcia dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze),

·        działania kulturalne, wyjścia edukacyjne,

·        zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe m.in. zajęcia z językowe, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.

 

W ramach projektu zakładamy  zorganizowanie zajęć w 6 punktach na terenie gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo oraz Zawidz.

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST  BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 76 60, 24 275 41 88 lub osobisty z pracownikami PCPR w Sierpcu (siedziba urzędu ul. Świętokrzyska 2a), (w załączeniu formularz rekrutacyjny)

Agnieszka Gorczyca

    -/-

Dyrektor PCPR 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WM 2014-2020
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Patrycja Malanowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gorczyca Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-08 09:54:58
  • Liczba odsłon: 966
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665457]

przewiń do góry