Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
160 ZP1. 2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - USŁUGI POCZTOWE Kaczmarczyk Sylwia 2018-01-02
157 ZP3.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Kamińska Ewelina 2016-11-16
147 ZP3.2016 protokół z otwarcia ofert Kamińska Ewelina 2016-10-17
140 ZP2.2016 protokół z otwarcia ofert Kamińska Ewelina 2016-09-30
136 ZP1.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. postępowania na ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W LATACH 2016-2018 W RAMACH PROJEKTU SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ Kamińska Ewelina 2016-09-23
134 ZP2.2016 ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2016-2018 W RAMACH PROJEKTU SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ ORAZ PRZEPROWADZENIE PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY w 2016r. Kamińska Ewelina 2016-09-21
133 MODYFIKACJA SIWZ ZP 1.16 SPŚŚ 20.09.2016 Kamińska Ewelina 2016-09-20
130 ZP5.2015 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z WAMI - DLA WAS 7.1.2 POKL oraz USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO NA RZECZ PCPR OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Kamińska Ewelina 2015-06-17
129 ZP4.2015 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z WAMI - DLA WAS 7.1.2 POKL oraz USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO NA RZECZ PCPR OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Kamińska Ewelina 2015-06-17
128 Zawiadomienia ZP4 cz. 11 organizator pieczy zastępczej, ZP5 cz.2 Magazynier, cz.4 Kosmetyczny brak realizacji umów Kamińska Ewelina 2015-06-13
127 ZP5.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 1,2,3,4,5 Pączkowska Monika 2015-05-18
126 ZP4.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 2 Kamińska Ewelina 2015-04-21
125 ZP3.2015 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACA - TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ 7.4 PO KL oraz Z WAMI - DLA WAS 7.1.2 POKL Kamińska Ewelina 2015-04-20
124 ZP4.2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp4.2015 - część 3,4,6,7,10,11 Kamińska Ewelina 2015-04-14
123 ZP 5/2015 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z WAMI - DLA WAS 7.1.2 POKL oraz USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO NA RZECZ PCPR Kamińska Ewelina 2015-04-08
122 ZP4.2015 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1,5,8,9,12 Kamińska Ewelina 2015-04-02
120 ZP3.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚCI 1,2,3 Kamińska Ewelina 2015-03-23
121 ZP4.2015 SZKOLENIA Z WAMI - DLA WAS + PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Kamińska Ewelina 2015-03-23
119 zp2.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 3 Kamińska Ewelina 2015-03-18
118 zp1.2015 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kamińska Ewelina 2015-03-18
117 ZP3.2015 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACA – TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ” 7.4 PO KL oraz „Z WAMI – DLA WAS” 7.1.2 POKL Kamińska Ewelina 2015-03-09
116 ZP2.2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 3 Kamińska Ewelina 2015-03-09
115 ZP2.2015 USŁUGI SZKOLENIOWE - PRACA TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 1 I 2 Kamińska Ewelina 2015-03-02
114 SPROSTOWANIE ZP1.2015 CZĘŚĆ 3 Kamińska Ewelina 2015-02-23
113 ZP2.2015 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACA - TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ 7.4 PO KL Kamińska Ewelina 2015-02-19
112 ZP1/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część 1-7 Kamińska Ewelina 2015-02-17
111 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ 1/2015 Kamińska Ewelina 2015-01-23
110 ZP1/2015 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - 7 CZĘŚCI Kamińska Ewelina 2015-01-20
109 ZP4/2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI SZKOLENIOWE Kamińska Ewelina 2014-07-14
108 ZP3/2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi rehabilitacyjne Kamińska Ewelina 2014-07-14
107 ZP4/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGI SZKOLENIOWE CZĘŚĆ 1-16 Kamińska Ewelina 2014-06-05
106 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP3/2014 Kamińska Ewelina 2014-05-29
105 ZP4.2014 SZKOLENIA PYTANIA WYKONAWCÓW Kamińska Ewelina 2014-05-20
104 ZP4/2014 ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PROJEKT Z WAMI - DLA WAS Kamińska Ewelina 2014-05-15
103 ŚWIADCZENIE USŁUG REHABILITACYJNYCH Kamińska Ewelina 2014-05-14
102 ZP2/2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA USŁUGI SZKOLENIOWE Kamińska Ewelina 2014-03-19
101 ZP1/2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Kamińska Ewelina 2014-03-19
100 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZA1/2014 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE CZĘŚĆ NR 1,2,3,4,11 Kamińska Ewelina 2014-03-10
99 ZP2/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUGI SZKOLENIOWE CZĘŚĆ NR 1-3 Kamińska Ewelina 2014-03-05
98 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP1/2014 CZĘŚĆ NR 5,6,7,8,9,10 Kamińska Ewelina 2014-02-27
97 ZP2/2014 USŁUGI SZKOLENIOWE PROJEKTY KONKURSOWE 7.4 - I TURA Kamińska Ewelina 2014-02-24
96 ZP1 /2014 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - 11 CZĘŚCI Kamińska Ewelina 2014-02-13
95 ZP6/2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Kamińska Ewelina 2013-08-20
94 ZP6.2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kamińska Ewelina 2013-07-25
93 ZP3.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Kamińska Ewelina 2013-07-23
92 ZP5.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -SZKOLENIA PROJEKTY KONKURSOWE PRACA TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ I AON- REALNA POMOC I WSPARCIE 7.4 POKL Kamińska Ewelina 2013-07-17
91 ZP4.2013 OBOZY REHABILITACYJNE W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 1-4 Kamińska Ewelina 2013-07-16
90 ZP3.2013 SZKOLENIA Z WAMI - DLA WAS OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 1-13 Kamińska Ewelina 2013-07-16
89 ZP6.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRAWO JAZDY KAT. C PRACA 7.4 Kamińska Ewelina 2013-07-15
88 ZP4/2013 OBOZY REHABILITACYJNE - PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 4 Kamińska Ewelina 2013-07-04
86 ZP4.2013 TURNUSY - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ NR 1-4 Kamińska Ewelina 2013-07-01
85 ZP3.2013 SZKOLENIA ZDWD 7.1.2 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 1 Kamińska Ewelina 2013-07-01
87 ZP5.2013 SZKOLENIA PROJEKTY KONKURSOWE 7.4 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 1-13 Kamińska Ewelina 2013-07-01
84 ZP3.2013 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część nr 2-13 szkolenia Z Wami - dla Was Kamińska Ewelina 2013-06-25
83 ZP5.2013 ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkoleń zawodowo-edukacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektów PRACA - TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ oraz ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - REALNA POMOC I WSPARCIE 7.4 POKL Kamińska Ewelina 2013-06-20
82 ZP2/2013 poradnictwo specjalistyczne -projekty konkursowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Kamińska Ewelina 2013-06-20
81 ZP2.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 2 I 6 poradnictwo specjalistyczne projekty konkursowe Kamińska Ewelina 2013-06-14
80 ZP4.2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług rehabilitacji psycho -ruchowej w ramach projektów unijnych. Kamińska Ewelina 2013-06-11
79 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP2.2013 poradnictwo specjalistyczne projekty konkursowe 7.4 - część nr 1,5,7,8 Kamińska Ewelina 2013-06-11
78 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 7.1.2 szkolenia ZWDW Kamińska Ewelina 2013-06-10
77 ZP3.2013 Realizacja szkoleń zawodowo-edukacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla uczestników projektu Z Wami - dla Was 7.1.2 POKL Kamińska Ewelina 2013-06-06
76 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2 i 6 Kamińska Ewelina 2013-06-03
75 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 i 4 Kamińska Ewelina 2013-05-29
74 Protokół z otwarcia ofert w dniu 28.05.2013r. ZP2.2012 Kamińska Ewelina 2013-05-29
72 Odpowiedzi na pytania Wykonawców - poradnictwo specjalistyczne 7.4 Kamińska Ewelina 2013-05-24
73 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 24.05.2013 Kamińska Ewelina 2013-05-24
71 ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTÓW: PRACA - TRZEBA DZIAŁAĆ A NIE CZEKAĆ ORAZ ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - REALNA POMOC I WSPARCIE 7.4 POKL Kamińska Ewelina 2013-05-20
70 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP1/2013 część nr 1i2 Kamińska Ewelina 2013-03-06
69 Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia część ZP1/2013 nr 3 i 4 Kamińska Ewelina 2013-03-04
68 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2 ZP1/2013 Kamińska Ewelina 2013-03-01
67 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP1/2013 CZĘŚĆ NR 5 i 6 Kamińska Ewelina 2013-02-20
66 Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty - część nr 4 Kamińska Ewelina 2013-02-20
65 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ NR 3 I 4 Kamińska Ewelina 2013-02-14
64 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 i 6 PN ZP1/2013 Kamińska Ewelina 2013-02-12
63 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W DNIU 08.02.2013R. Kamińska Ewelina 2013-02-11
62 MODYFIKACJA SIWZnr2 - DOT. PRZETAGRU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO ZP1/2013 Kamińska Ewelina 2013-02-07
61 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - MODYFIKACJA SIWZ - DOT. PRZETAGRU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO ZP1/2013 Kamińska Ewelina 2013-02-05
60 ZP 1/2013 przetarg nieograniczony - usługi poradnictwa specjalistycznego Kamińska Ewelina 2013-01-31
59 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP4/2012 Kamińska Ewelina 2012-10-22
58 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP4/2012 część nr 1,2,3,4,5 Szkolenia Kamińska Ewelina 2012-10-12
57 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP3/2012 Kamińska Ewelina 2012-10-03
56 ZP4.2012 Organizacja szkoleń zawodowo-edukacyjnych dla uczestników projektu: Z Wami - dla Was. Kamińska Ewelina 2012-09-28
55 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety - część nr 10 ZP3/2012 Kamińska Ewelina 2012-09-24
53 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - ZP3/2012 Szkolenia zawodowe i edukacyjne: część nr 1 i 11 Kamińska Ewelina 2012-09-18
54 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania ZP 3/2012 część nr 8 Kamińska Ewelina 2012-09-18
52 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w częściach: 2,3,4,5,6,7,9 - ZP3/2012 Szkolenia zawodowe i edukacyjne Pączkowska Monika 2012-09-14
51 Modyfikacja treści SIWZ Kamińska Ewelina 2012-09-06
49 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kamińska Ewelina 2012-09-04
50 Przetarg nieograniczony - szkolenia edukacyjne i terapia zajęciowa dla uczestników projektu "Z Wami - dla Was" Kamińska Ewelina 2012-09-04
48 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - obóz ZP/2/2012 Kamińska Ewelina 2012-08-24
47 Protokół z otwarcia ofert w dniu 21.08.2012r. Kamińska Ewelina 2012-08-22
46 ZP 2.2012 organizacja 7-dniowego obozu aktywizacyjno – integracyjnego-rehabilitacyjnego dla 15 niepełnosprawnych uczestników projektu: „Z Wami – dla Was” i ich 15 opiekunów nad polskim morzem. Pączkowska Monika 2012-08-13
45 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie nr 1 i 2 ZP1/2012 Kamińska Ewelina 2012-07-31
44 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 3i4 Kamińska Ewelina 2012-07-25
43 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 1 i 2 ZP1/2012 Pączkowska Monika 2012-07-24
42 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 3 i 4 Kamińska Ewelina 2012-07-13
41 Protokół z otwarcia ofert Kamińska Ewelina 2012-07-10
40 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ZP 1/2012 Kamińska Ewelina 2012-07-04
39 PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP 1/2012 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I SZKOLENIA Kamińska Ewelina 2012-07-02
38 Poradnictwo psychologicznego i doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Z Wami dla Was” 7.1.2 PO KL oraz usługi szkoleniowych dla uczestników projektów: „Aktywni w Sierpcu” i „Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca?” 9.5 PO KL Kamińska Ewelina 2012-07-02
36 Zawiedomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 11 Meler Nina 2011-09-09
37 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 16 Meler Nina 2011-09-09
35 Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty zad 11 Meler Nina 2011-09-01
23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 1 Meler Nina 2011-09-01
24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 2 Meler Nina 2011-09-01
25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 3 Meler Nina 2011-09-01
26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 4 Meler Nina 2011-09-01
27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 5 Meler Nina 2011-09-01
28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 6 Meler Nina 2011-09-01
29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 7 Meler Nina 2011-09-01
30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 8 Meler Nina 2011-09-01
31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 9 Meler Nina 2011-09-01
32 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 10 Meler Nina 2011-09-01
33 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 14 Meler Nina 2011-09-01
34 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad 15 Meler Nina 2011-09-01
22 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zad 13 Meler Nina 2011-09-01
21 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zad 12 Meler Nina 2011-09-01
20 Modyfikacja SIWZ 2011r. Meler Nina 2011-08-08
19 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2011r. Meler Nina 2011-08-08
18 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i modyfikacja SIWZ 2011r. Meler Nina 2011-08-05
15 Przetarg nieograniczony - Szkolenia zawodowe i edukacyjnedla uczestników projektu "Z Wami - dla Was" Meler Nina 2011-08-02
17 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dot. Szkolenia zawodowe i edukacyjne dla uczestników projektu Z Wami dla Was 2011 r. Meler Nina 2011-08-02
16 Przetarg nieograniczony - Szkolenia zawodowe i edukacyjne dla uczestników projektu "Z Wami - dla Was" 2011 r. Meler Nina 2011-08-01
14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. szkolenia pn.: Mediacje Kamińska Ewelina 2010-12-03
13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. szkolenia pn.: "Mediacje" Kamińska Ewelina 2010-11-25
12 Ogłoszenie o zamówieniu - szkolenie pn. Mediacje Kamińska Ewelina 2010-11-10
11 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAD.: 1,6,14,5,17,18,4 Kamińska Ewelina 2010-10-22
10 OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAD.: 2,3,7,8,13,15,16 Kamińska Ewelina 2010-10-21
9 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia zad. nr 11 Kamińska Ewelina 2010-10-18
8 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAD 4_15_16 Kamińska Ewelina 2010-10-15
7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 2_5_8_17_18 Kamińska Ewelina 2010-10-14
6 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 1_3_6_14 Kamińska Ewelina 2010-10-14
5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 6, 7, 11 Kamińska Ewelina 2010-10-12
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 13 "Kursy Językowe" Kamińska Ewelina 2010-10-11
3 Informacja o uniważnieniu przetargu zad. nr 9 Kamińska Ewelina 2010-10-06
2 Informacja o uniważnieniu przetargu na zadania nr 10, 12, 19 Kamińska Ewelina 2010-10-05
1 Przetarg nieograniczony - Szkolenia zawodowe i edukacyjne dla uczestników projektu "Z Wami - dla Was" Kamińska Ewelina 2010-09-27

[Liczba odsłon: 665505]

przewiń do góry