Przyznawanie dofinansowań ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 r.

 

Wprowadzone zostały dodatkowe zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają:

a) osoby niepełnosprawne do 16 roku życia;

b) osoby niepełnosprawne od 16 do 24 roku życia uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności;

c) osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

2. Na podstawie §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) z uwagi na znaczny niedobór środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów została przyjęta zasada przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

 

 

Przyznawanie dofinansowań ze środków PFRON zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w 2019 r.

 

Wprowadzone zostały dodatkowe zasady przyznawania dofinansowań ze środków PFRON zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne:

a) dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu aparatów słuchowych dla osób powyżej 24 życia nieuczących się i niepracujących przyznawane jest do wysokości 100% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatów słuchowych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit;

b) dofinansowanie ze środków PFRON dla osób powyżej 24 roku życia nieuczących się i niepracujących przyznawane jest tylko do jednego aparatu słuchowego i wkładki usznej.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-28 12:55:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-24 09:06:00
  • Liczba odsłon: 877
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665570]

przewiń do góry