Sierpc, dn. 17.12.2021r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKONAWCY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych którego wartość nie jest równa ani nie przekracza 130.000 zł., na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

ROZPOZNANIE OFERTOWE – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PCPR

wpłynęła jedna oferta od

1. Michał Oleksiewicz

Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, w tym dla osób doznających przemocy domowej, oraz dla osób, w rodzinach których występuje przemoc i uzależnienia

 

Nr oferty

Nr części

Data wpływu

Nazwa wykonawcy

Cena

Doświadczenie

Dodatkowa kwalifikacja

Suma pkt

1

4

13.12.2021

Michał Oleksiewicz

60

20

20

100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone

1. Michał Oleksiewicz - Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

Na pozostałe części rozpoznania ofertowego nie wypłynęły oferty.

Rozpoznanie ofertowe na pozostałe części zostaje zamknięte bez wyłonienia Wykonawcy 

                                                                                                                                                          Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                                                         -/-

                                                                                                                                                               Dyrektor PCPR 

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2021-12-17 10:57:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-17 10:57:27
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-17 10:51:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-17 10:57:27
 • Liczba odsłon: 393
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665459]

przewiń do góry