Sierpc, 20.12.2016r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

 

WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na dostawę materiałów dydaktycznych do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nr części

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena brutto

Cena

80%

Termin dostawy 20%

Suma punktów

1.

Część Nr 1,2,3

GREGORJAN Paulina Kilian

05-500 Łaziska

ul. Fabryczna 11

5811,00 zł

5811,00 zł

80 pkt

7 dni

20 pkt

100

2.

Część Nr 1,2,3

Ravelo Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460

Oferta niezgodna z zapisami rozpoznania ofertowego z dnia 15.12.2016 r. Zamawiający wymagał aby oferta obejmowała całość zadania przedmiotu zamówienia- część 1,2,3.

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

GREGORJAN Paulina Kilian

05-500 Łaziska

ul. Fabryczna 11

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – maksymalną ilość punktów. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

                                                                                                          ZATWIERDZAM

20.12.2016r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

   Dyrektor PCPR

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-20 12:49:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 12:49:14
  • Liczba odsłon: 857
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665028]

przewiń do góry