Sierpc, 02.10.2020r.

Powiatowe Centrum Pmocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

 

Zamiana treść zapytania ofertowego

 

Zamawiający informuje, iż zmienia treści zapisu dotyczy

 • Wielkość kosza 50-70

 • Moc (W): 495-590

 • Gwarancja na niszczarkę (w miesiącach) 36

 • Gwarancja na noże (w latach): 3

 • Serwisownie niszczarki w miejscu pracy urządzenia

 

Termin składania ofert nie uległ pozostaje bez zmian tj. 09.10.2020r. Gdz. 12.00.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert

Agnieszka Gorczyca 

-/-

Dyrektor PCPR

Sierpc, 01.10.2020r.

Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę niszczarki

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na zakup
i dostawę niszczarki na potrzeby pracy biura.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

 • Ilość arkuszy A4 (70g): 18-20

 • Szerokość wejścia (mm): 270

 • Rodzaj cięcia: ścinki

 • Wielkość ścinka/paska (mm): 1,9x15

 • Poziom bezpieczeństwa DIN: 4

 • Cięcie zszywek i spinaczy: tak

 • Cięcie kart plastikowych: tak

 • Kruszenie płyt CD i DVD: tak

 • Wielkość kosza 100-110l

 • Moc (W): 495

 • Napięcie (V): 230

 • Gwarancja na niszczarkę (w miesiącach) 24

 • Gwarancja na noże (w latach): 2

 • niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD

 • automatyczny start/stop

 • funkcja cofania

 • zabezpieczenie przed przegrzaniem

 • optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza

 • wyświetlacz LED - wskazuje włączoną funkcję niszczarki

 • obudowa na kołkach

 • osobna szczelina do niszczenia płyt CD

 • wyjmowany pojemnik na ścinki

Termin wykonania zamówienia:

7 dni od informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sposób obliczenia ceny:

Wykonawca określa cenę brutto podaną w złotych polskich za przedmiot zamówienia.

Kryteria oceny oferty:

 1. Cena – 100 %

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim.

 2. Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie brutto. zgodnie ze wskazanym wyżej sposobem obliczenia ceny.

 3. Oferta powinna zawierać warunki płatności.

 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

 5. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz termin ważności.

 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.

 8. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 09.10.2020r. do godz. 12.00 na adres Zamawiającego
w następujący sposób: osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc, lub za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej na adres e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Udzielenie zamówienia.

1.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2.     Wynik rozstrzygnięcia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

3.     Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej

4.     Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle Wykonawcy umowę.

 

Unieważnienie postepowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                                                                                          Agnieszka Gorczyca

                                                                                                                                                                                                       -/-

                                                                                                                                                                                             Dyrektor PCPR

Sierpc, 02.10.2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

 

Zamiana treść zapytania ofertowego

 

Zamawiający informuje, iż zmienia treści zapisu dotyczy

 • Wielkość kosza 50-70

 • Moc (W): 495-590

 • Gwarancja na niszczarkę (w miesiącach) 36

 • Gwarancja na noże (w latach): 3

 • Serwisowanie  niszczarki w miejscu pracy urządzenia

 

Termin składania ofert nie uległ pozostaje bez zmian tj. 09.10.2020r. Godz. 12.00.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert

                                                                 Agnieszka Gorczyca 

                                                       -/-

                                                        Dyrektor PCPR

 

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Lewandowska Patrycja
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-10-01 12:08:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-02 10:45:04
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Lewandowska Patrycja
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-10-01 12:11:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-02 10:45:04
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
  • Data dodania: 2020-10-02 10:45:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-02 10:45:04
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-01 11:56:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-02 10:45:04
 • Liczba odsłon: 787
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665071]

przewiń do góry