Sierpc, 14.12.2016r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

 

WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na dostawę materiałów dydaktycznych do zajęć kształtujących kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nr części

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena brutto

Cena

80%

Termin dostawy 20%

Suma punktów

1.

Część Nr 1,2,3

GREGORJAN Paulina Kilian

05-500 Łaziska

ul. Fabryczna 11

5214,98 zł

5214,98 zł

80 pkt

15 dni

20 pkt

100

2.

Część Nr 1,2,3

PPH CHEC

41-700 Ruda Śląska

ul. Nałkowskiej 16D

5292,00 zł

5292,00 zł

78,83 pkt

17 dni

17,64 pkt

96,47

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

GREGORJAN Paulina Kilian

05-500 Łaziska

ul. Fabryczna 11

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – maksymalną ilość punktów. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

                                                                                                          ZATWIERDZAM

14.12.2016r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Dyrektor PCPR

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-15 08:36:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 08:36:20
  • Liczba odsłon: 955
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665083]

przewiń do góry