Sierpc, dn. 08.01.2020r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.euWYKONAWCY


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminie udzielenia zamówień publicznych do 30 tyś.euro- bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- art. 4 pkt.8 cyt. Wyżej ustawy na:

,,Świadectwo usług poradnictwa specjalistycznego PCPR’’


Przedmiotem zamówienia podzielono na trzy odrębne części:

Część nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 200 godzin szkoleniowych.

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży – podopiecznych PCPR w Sierpcu 120 godzin szkoleniowych.

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, w tym dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób w rodzinach, których występuje przemoc i uzależnienie – 80 godzin szkoleniowych.

Część nr 4 Poradnictwo specjalistyczne – Trening umiejętności społecznych (TUS) 80godzin szkoleniowych.

Część nr5 Poradnictwo specjalistyczne- Trening Zastępowania Agresji ART dla młodzieży

Część nr 6 Prowadzenie warsztatów pn,, Szkoła dla rodziców’’ w wymiarze 30godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupyW odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:


Część nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 200 godzin szkoleniowych.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu niniejszym zamyka postępowanie bez wyłonienia wykonawcy. Prowadzone w trybie rozeznanie ofertowe dotyczącego wyboru wykonawcy na przeprowadzeniu poradnictwa specjalistycznego ogłoszonego w dniu 19.12.2019r. w części Nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 200 godzin szkoleniowych złożyło 2 Wykonawców.

Cena pierwszej ze złożonej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Druga dostarczona oferta jest niekompletna.

Niemożliwym jest przyznanie obiektywnej punktacji dotyczącej doświadczenia, ponieważ oferenci wykazali zbyt ogólne informacje dotyczące wykształcenia bez podania dodatkowych informacji dotyczącego zatrudnienia, w związku z czym Zamawiający dokonał zamknięcia niniejszego zapytania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert zgodnie z pkt. IV Informacje dodatkowe zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania ofertowego na każdym etapie postępowania, a w szczególności w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia”.

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży – podopiecznych PCPR w Sierpcu 120 godzin szkoleniowych.

W postępowaniu dotyczącym poradnictwa specjalistycznego- socjoterapeuty nie wpłyneła żadna oferta.Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, w tym dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób w rodzinach, których występuje przemoc i uzależnienie – 80 godzin szkoleniowych


Nr oferty

Nr części

Data wpływu

Nazwa wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

Punktacja wg -dodatkowe kwalifikacje

SUMA PUNKTÓW

1

3.1

31.12.2019r.

Michał Oleksiewicz

4800 zł

70 pkt20 pkt10 pkt

100 pkt


W wyniku analizy ofert przedmiotowych zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:Michał Oleksiewicz


Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny- największą ilość punktów. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.Część nr 4 Poradnictwo specjalistyczne – Trening umiejętności społecznych (TUS) 80godzin szkoleniowych.

W postępowaniu dotyczącym poradnictwa specjalistycznego- socjoterapeuty nie wpłynęła żadna oferta.


Część nr 5 Poradnictwo specjalistyczne- Trening Zastępowania Agresji ART dla młodzieży


W postępowaniu dotyczącym poradnictwa specjalistycznego- socjoterapeuty nie wpłynęła żadna oferta.


Część nr 6 Prowadzenie warsztatów pn,, Szkoła dla rodziców’’ w wymiarze 30godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy

W postępowaniu dotyczącym poradnictwa specjalistycznego- socjoterapeuty nie wpłynęła żadna oferta.Informacja dotycząca ponownego ogłoszenia rozpoznania ofertowego dostępna będzie na stroniehttp://www.pcprsierpc.bip.org.pl/index.php?tree=263,ZAM%C3%93WIENIA%20BEZ%20STOSOWANIA%20USTAWY%20PZP

08.01.2020r. Agnieszka Gorczyca

                -/-  

    Dyrektor PCPR
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-08 11:01:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 11:01:40
  • Liczba odsłon: 888
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665047]

przewiń do góry