Sierpc, dn. 29.01.2020r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKONAWCY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielenia zamówień publicznych do 30 tyś.euro- bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- art. 4 pkt.8 cyt. wyżej ustawy, w sprawie rozpoznania ofertowego: ,,Poradnictwo specjalistyczne PCPR” informuję że:

- w Części nr 1 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne rodzinne, w tym poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu została wybrana oferta Wykonawcy: Agnieszka Kurpias Peda. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

- w części nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży - podopiecznych PCPR w Sierpcu - Zamawiający dokonał zamknięcia niniejszego zapytania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert - wykluczenie ofert z powodu braku zgód na przetwarzanie danych osobowych

- w części nr 3 Poradnictwo specjalistyczne - Trening umiejętności społecznych (TUS) - Zamawiający dokonał zamknięcia niniejszego zapytania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert - w ofercie CUPPiL EGO Żary osoby realizującej zamówienie załączonych przez Wykonawcę nie wykazano wymaganego doświadczenia osoby wykonującej zdanie - posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty w przeprowadzeniu min. 3 szkoleń/kursu w zakresie treningu umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

- w części nr 4 - Poradnictwo specjalistyczne- Trening Zastępowania Agresji ART dla młodzieży - Zamawiający dokonał zamknięcia niniejszego zapytania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert zgodnie z pkt. IV Informacje dodatkowe „zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozpoznania ofertowego na każdym etapie postępowania, a w szczególności w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zlecenia”.

- w części nr 5 - Prowadzenie warsztatów pn„ Szkoła dla rodziców” – wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał zamknięcia niniejszego zapytania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert - wykluczenie dwóch ofert z powodu braku zgód na przetwarzanie danych osobowych.

- w części nr 6 - Poradnictwo specjalistyczne- "Wychowanie bez klapsa, czyli jak zastąpić karanie" wpłynęła 1 oferta, wykluczenie oferty z powodu braku zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja dotycząca ponownego ogłoszenia rozpoznania ofertowego dostępna będzie na stroniehttp://www.pcprsierpc.bip.org.pl/index.php?tree=263,ZAM%C3%93WIENIA%20BEZ%20STOSOWANIA%20USTAWY%20PZP

                                                                                 Agnieszka Gorczyca
                                                                               -//-
                                                                               Dyrektor PCPR Sierpc
                                                                        Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gorczyca Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-29 13:15:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Gorczyca Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-29 13:15:39
  • Liczba odsłon: 926
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664971]

przewiń do góry