Sierpc, 20.09.2016r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

 

WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na dostawę artykułów spożywczych dla uczestników zajęć świetlicowych w ramach projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nr części

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena brutto/suma cen jednostkowych

Cena

100%

1.

Część Nr 1

FIRMA HANDLOWA

 Piotr Zieliński

ul. Jana Pawła II 28

09-204 Rościszewo

123,97 zł

100 pkt.

2.

Część Nr 4 i 5

Sklep Spożywczo – Warzywniczy Monopolowy i Wielobranżowy

Wiesław Listkowski

Mochowo 10

09-214 Mochowo

124,14

100 pkt.

3.

Część Nr 6

Sklep F.H. DUET Sp. Cywilna

ul. Płocka 26

09-213 Gozdowo

145,60

100 pkt.

4.

Część Nr 2

P.H.U. Centra

Konrad Krajewski

ul. Parkowa 17

09-226 Zawidz Kościelny

 

119,79

100 pkt.

5.

Część Nr 3

SKLEP WIELOBRANŻOWY

Stanisław Rosikiewicz

Ligowo 58 B

09-228 Ligowo

108,89

100 pkt.

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

 

w części Nr 1 - FIRMA HANDLOWA Piotr Zieliński, ul. Jana Pawła II 28, 09-204 Rościszewo

w części Nr 2 - P.H.U. Centra Konrad Krajewski, ul. Parkowa 17, 09-226 Zawidz Kościelny

w części Nr 3 - SKLEP WIELOBRANŻOWY Stanisław Rosikiewicz, Ligowo 58 B, 09-228 Ligowo

w części Nr 4 i 5 - Sklep Spożywczo – Warzywniczy Monopolowy i Wielobranżowy Wiesław Listkowski, Mochowo 10, 09-214 Mochowo

 

Oferty wybranych Wykonawców uzyskały – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – maksymalną ilość punktów. Oferty są kompletne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrani Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

                                                                                                          ZATWIERDZAM

20.09.2016r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Dyrektor PCPR

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-15 09:57:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 09:57:32
  • Liczba odsłon: 919
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665128]

przewiń do góry