Sierpc, 22 .01.2018 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e – mail : pcpr.sierpc@wp.euWYKONAWCY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na:

świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego


przedmiot zamówienia podzielono na odrębne części:

Część nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 170 godzin szkoleniowych

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 50 godzin szkoleniowych

Część nr 4 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin


w odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:Część nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 170 godzin szkoleniowych


Nr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

5

1.1

19.01.2018

Agnieszka Kurpias-Peda-

zam. Płock

11050 zł

71.20 pkt


20 pkt

91,20 pkt

7

1.1

19.01.2018

Sylwia Kwiatkowska- zam. Skępe

9860 zł

80 pkt

20 pkt

100 pkt

Część nr2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowychNr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

3

2.1

16.01.2018

Anna Terebińska-

zam. Płock

7840 zł

80 pkt

20 pkt

100pkt

4

2.1

18.01.2018

Aneta Kępińska-

zam. Skępe

8000 zł

78,40 pkt

20 pkt

98.40 pktCzęść nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 50 godzin szkoleniowychNr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

1

3.1

15.01.2018

Michał Olkesiewicz – zam. Płock

3000 zł

76,80 pkt

20 pkt

96,80 pkt

6

3.1

19.01.2018

Sylwia Kwiatkowska-

zam. Słupno

2900 zł

80 pkt

20 pkt

100 pktCzęść nr 4 Pordnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie- 30 godzin.Nr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

2

4.1

15.01.2018

Michał Olkesiewcz -

zam. Płock

1800 zł

80 pkt

20 pkt

100 pkt

,


W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcom:


W części nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 170 godzin szkoleniowych


Sylwia Kwiatkowska


W części nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowychAnna Terebińska


W części nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 50 godzin szkoleniowych


Sylwia KwiatkowskaW części nr 4 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin


Michał Oleksiewicz


Oferty wybranych Wykonawców uzyskały – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – największą ilość punktów. Oferty są kompletne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrani Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.


22.01.2018r.

Agnieszka Gorczyca

-/-

Dyrektor


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-22 12:35:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 14:25:02
  • Liczba odsłon: 933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665026]

przewiń do góry