Sierpc, 16.01.2018 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

 

WYKONAWCY


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na na dostawę artykułów spożywczych dla uczestników zajęć świetlicowych w ramach projektu "SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ" - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi  społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych;

wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nr części

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena brutto/suma cen jednostkowych

Cena

100%

1.

Część Nr 1

FIRMA HANDLOWA

 Piotr Zieliński

ul. Jana Pawła II 28

09-204 Rościszewo

146,16

100 pkt.

2.

Część Nr 2

P.H.U. Centra

Konrad Krajewski

ul. Parkowa 17

09-226 Zawidz Kościelny

 

137,77

100 pkt.

3.

Część Nr 3

SKLEP WIELOBRANŻOWY

Stanisław Rosikiewicz

Ligowo 58 B

09-228 Ligowo

140,26

100 pkt.

4.

Część Nr 4

Sklep Spożywczo – Warzywniczy Monopolowy i Wielobranżowy

Wiesław Listkowski

Mochowo 10

09-214 Mochowo

151,18

100 pkt.

5.

Część Nr 4

Sklep Spożywczo – Warzywniczy Monopolowy i Wielobranżowy

Wiesław Listkowski

Mochowo 10

09-214 Mochowo

151,18

100 pkt.

6.

Część Nr 5

Sklep F.H. DUET Sp. Cywilna

ul. Płocka 26

09-213 Gozdowo

137,75

100 pkt.

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

 

w części Nr 1 - FIRMA HANDLOWA Piotr Zieliński, ul. Jana Pawła II 28, 09-204 Rościszewo

w części Nr 2 - P.H.U. Centra Konrad Krajewski, ul. Parkowa 17, 09-226 Zawidz Kościelny

w części Nr 3 - SKLEP WIELOBRANŻOWY Stanisław Rosikiewicz, Ligowo 58 B, 09-228 Ligowo

w części Nr 4 i 5 - Sklep Spożywczo – Warzywniczy Monopolowy i Wielobranżowy Wiesław Listkowski, Mochowo 10, 09-214 Mochowo

w części Nr 5 - Sklep F.H. DUET Sp. Cywilna, ul. Płocka 26, 09-213 Gozdowo

 

Oferty wybranych Wykonawców uzyskały – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – maksymalną ilość punktów. Oferty są kompletne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrani Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

                                                                                                         

16.01.2018 r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Dyrektor PCPR

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-16 10:45:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 10:45:55
  • Liczba odsłon: 855
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665512]

przewiń do góry