Sierpc, 16.01.2018r.                                            

                                                                                                                                                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu           

 

                                                                                                 WYKONAWCY

                                                                                                                                                     

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
- USŁUGI TRANSPORTOWE

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na

świadczenie usług transportowych przez przewoźnika -  dowóz uczestników projektu i osób z ich otoczenia na spotkania w ramach projektu pn.:

 • "SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ" - współfinansowany 
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne 
  i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych;
 • oraz według potrzeb w ramach innych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, jak również w ramach podstawowej działalności jednostki

 wpłynęła następująca oferta:

 1)      Wykonawca 1: F.U. JANTAR Sławomir Smardzewski ul. Białobłocka 16, 09-200 Sierpc

L.p.

Rodzaj środka transportu (ilość miejsc)

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Punktacja cena 100%

1

do 20 pasażerów

2,70

100,00 pkt

Oferta złożona w terminie, kompletna, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia

2

Od 21 do 50 pasażerów

4,10

Suma cen jednostkowych

6,80 zł

  

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

F.U. JANTAR Sławomir Smardzewski ul. Białobłocka 16, 09-200 Sierpc

 

Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca  spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

Agnieszka Gorczyca

              -/-

    Dyrektor PCPR

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-16 10:44:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Sylwia
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 10:44:58
 • Liczba odsłon: 891
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665140]

przewiń do góry