Sierpc, 09.02.2017r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                         

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na:

„DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI”
NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI PCPR, W TYM POTRZEBY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy odrębne części:

1) DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

2) DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

3) DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

w odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

 

Część nr 1 DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Nr oferty

Data wpływu

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena 70%

Punktacja wg kryterium odległość 30%

SUMA

PUNKTÓW

5

25.01.2017r.

Neo-System Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica

6700,41 zł

70,00

30 km (? Wg mapa Google Sierpc-Brodnica ok. 60 km)

1pkt

71,00 pkt.

6

25.01.2017r.

Chojnacki Ryszard firma Handlowa „ADA”

09-200 Sierpc,

ul. Traugutta 16a

8004,36 zł

58,60 pkt.

2 km

30 pkt.

88,60 pkt.

 

Część nr 2 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Nr oferty

Data/ godzina wpływu

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena 70%

Punktacja wg kryterium wydajność 20%

Punktacja wg kryterium utylizacja 10%

SUMA

PUNKTÓW

2

23.01.2017r.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RedBull Radosław Banasiewicz ul.Targowa 3, 09-100 Płońsk

6969,50 zł

65,07 pkt.

73300

20,00 pkt.

Tak

10 pkt.

95,07 pkt.

3

24.01.2017r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
B.J. Szczyglińscy Copi-Flex

ul. Padlewskiego 5,

09-402 Płock

 

6971,60 zł

65,06 pkt.

59600

16,26 pkt.

Tak

10 pkt.

91,32 pkt.

4

25.01.2017r.

HAPRINT TONERY S.C.

Ustowo 40m/14

70-001 Ustowo

7212,72 zł

62,88 pkt.

58100

15,85 pkt.

Tak

10 pkt.

88,73 pkt.

5

25.01.2017r.

Neo-System Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica

6479,12 zł

70,00 pkt.

61100

16,67 pkt.

Tak

10 pkt.

96,67 pkt.

6

25.01.2017r.

Chojnacki Ryszard firma Handlowa „ADA”

09-200 Sierpc,

ul. Traugutta 16a

7594,46 zł

59,72  pkt.

61500

16,78 pkt.

Tak

10 pkt.

86,50 pkt.

 

Część nr 3 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Nr oferty

Data/ godzina wpływu

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena 70%

Punktacja wg kryterium odległość 30%

SUMA

PUNKTÓW

1

23.01.2017r.

POL-CHEM POLAND ul. Sadowa 10/27

05-825 Grodzisk Mazowiecki

1645,86 zł

40,14 pkt.

126 km

0,48 pkt.

40,62 pkt.

5

25.01.2017r.

Neo-System Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica

943,81 zł

70,00 pkt.

30 km (? Wg mapa Google Sierpc-Brodnica ok. 60 km)

1pkt

71,00 pkt

6

25.01.2017r.

Chojnacki Ryszard firma Handlowa „ADA”

09-200 Sierpc,

ul. Traugutta 16a

1358,96 zł

48,62 pkt.

2 km

30 pkt.

78,62 pkt.

 

 

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcom:

W części nr 1 i 3  

1) DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

3) DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Chojnacki Ryszard firma Handlowa „ADA”, 09-200 Sierpc, ul. Traugutta 16a

 

W części nr 2

2) DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Neo-System Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica

 

Oferty wybranych Wykonawców uzyskały – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – największą ilość punktów. Oferty są kompletne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrani Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

                                                                                                                     09.02.2017r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

DYREKTOR PCPR

....................................................................

                                                                                                                                      (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-09 13:36:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-09 13:36:41
  • Liczba odsłon: 911
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665482]

przewiń do góry