Sierpc, 31.01.2017r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                         

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

 

WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na:

świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego

 

przedmiot zamówienia podzielono na odrębne części:

Część nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 60 godzin szkoleniowych

Część nr 4 Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 80 godzin szkoleniowych

Część nr 5 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin

 

w odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

Część nr 1 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

Nr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

4

1.1

26.01.2017r.

Agnieszka

Kurpias – Peda

Ul. Saperska 15/6

09-407 Płock

9600,00 zł

 

80,00 pkt.

20 pkt.

100,00 pkt.

 

 

Część nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

 

Nr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

3

2.1

25.01.2017r.

Anna Terebińska

Ul. Bielska 14a/11

09-400 Płock

6720,00 zł

 

80,00 pkt.

20 pkt.

100,00 pkt.

 

Część nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 60 godzin szkoleniowych

Nr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

2

3.1

24.01.2017r..

Michał Oleksiewicz

Ul. Jaśminowa 4/34, 09-400 Płock

3600,00 zł

 

80,00 pkt.

20 pkt.

100,00 pkt.

 

 

Część nr 4 Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 80 godzin szkoleniowych

Nr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

5

4.1

27.01.2017r. godz. 9.55

Joanna Bazyl

Osiedle Młodych 17/43

06-500 Mława

 

Jarosław Aftyka

OKM 27/26

06-500 Mława

8000,00 zł

 

80,00 pkt.

20 pkt.

100,00 pkt.

 

 

Część nr 5 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin

Nr oferty

Nr części

Data/ godzina wpływu

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium doświadczenie

SUMA

PUNKTÓW

1

5.1

24.01.2017r.

Michał Oleksiewicz

Ul. Jaśminowa 4/34, 09-400 Płock

1800,00 zł

 

80,00 pkt.

20 pkt.

100,00 pkt.

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcom:

 

W części nr 1 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

 

Agnieszka Kurpias – Peda

Ul. Saperska 15/6, 09-407 Płock

 

W części nr 2 Poradnictwo specjalistyczne socjoterapeuty na rzecz dzieci i młodzieży- podopiecznych PCPR w Sierpcu- 160 godzin szkoleniowych

 

Anna Terebińska

Ul. Bielska 14a/11, 09-400 Płock

 

W części nr 3 Poradnictwo specjalistyczne psychologa na rzecz dorosłych mieszkańców Powiatu Sierpeckiego- 60 godzin szkoleniowych

Michał Oleksiewicz

Ul. Jaśminowa 4/34, 09-400 Płock

 

W części  nr 4 Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 80 godzin szkoleniowych

Joanna Bazyl

Osiedle Młodych 17/43, 06-500 Mława

 

Jarosław Aftyka

OKM 27/26, 06-500 Mława

 

W części nr 5 Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie – 30 godzin

Michał Oleksiewicz

Ul. Jaśminowa 4/34, 09-400 Płock

 

 

 

Oferty wybranych Wykonawców uzyskały – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – największą ilość punktów. Oferty są kompletne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrani Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

 

 

   Dyrektor PCPR

            -/-

Agnieszka Gorczyca

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-01 11:58:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 11:58:56
  • Liczba odsłon: 956
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665098]

przewiń do góry