Sierpc, 31.01.2017r.                                            

                                                                                                                                                      

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu           

 

                                                                                                   WYKONAWCY

                                                                                                                                                        

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- USŁUGI TRANSPORTOWE

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na

świadczenie usług transportowych przez przewoźnika -  dowóz uczestników projektu i osób z ich otoczenia na spotkania w ramach projektu pn.:

 • "SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ" - współfinansowany
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne
  i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych;
 • „WŁĄCZ AKTYWNOŚĆ” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
  i walka z ubóstwem
  , Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • oraz według potrzeb w ramach innych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, jak również w ramach podstawowej działalności jednostki

 

wpłynęły następujące oferty:

 

1)      Wykonawca 1: F.U. JANTAR Sławomir Smardzewski ul. Białobłocka 16, 09-200 Sierpc

L.p.

Rodzaj środka transportu (ilość miejsc)

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Punktacja cena 100%

1

do 20 pasażerów

2,79

100,00 pkt

Oferta złożona w terminie, kompletna, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia

2

Od 21 do 50 pasażerów

3,99

Suma cen jednostkowych

6,78 zł

 

Wykonawca 2: Euro-Provid sp.z.o.o., ul. Nowy Świat 54/56 lok.101, 00-363 Warszawa

L.p.

Rodzaj środka transportu (ilość miejsc)

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Punktacja cena 100%

1

do 20 pasażerów

3,80

86,92 pkt

Oferta złożona w terminie, niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia – brak wymaganych załączników.

2

Od 21 do 50 pasażerów

4,00

Suma cen jednostkowych

7,80 zł

 

 

Wykonawca 3: H.M. Trans S.C. Hubert Kalman Marcin Stasiak, ul. Mazowiecka 9,
09-100 Płońsk

L.p.

Rodzaj środka transportu (ilość miejsc)

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Punktacja cena 100%

1

do 20 pasażerów

3,50

81,67 pkt

Oferta złożona po terminie, niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia – brak wymaganych załączników.

2

Od 21 do 50 pasażerów

4,80

Suma cen jednostkowych

8,30 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

F.U. JANTAR Sławomir Smardzewski ul. Białobłocka 16, 09-200 Sierpc

 

Oferta  wybranego Wykonawcy uzyskała – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – największą ilość punktów 100,00. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca  spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

 

Agnieszka Gorczyca

              -/-

    Dyrektor PCPR

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-01 11:52:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 11:52:02
 • Liczba odsłon: 952
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664961]

przewiń do góry