Sierpc, 31.01.2017r.                                            

                                                                                                                                                                                                         

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                   

 

                                                                                                                 WYKONAWCY

                                                                                                                                                                                                           

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ”

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na

ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W RAMACH PROJEKTU „SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ”:

Część I dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Gminnym Domu Kultury w Rościszewie,
ul. Wyszyńskiego 2, 09-204 Rościszewo,

Część II  dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Zawidzu, ul. Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny,

Część III dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Ligowie, Ligowo 35,
09-228 Ligowo,

Część IV dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Mochowie, Mochowo Parcele 31, 09-214 Mochowo,

Część V dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Publicznym Gimnazjum im. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie, Mochowo Parcele 31, 09-214 Mochowo,

Część VI dostawa artykułów spożywczych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo.

 

wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nr części

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena brutto/suma cen jednostkowych

Cena

100%

1.

Część Nr 1

FIRMA HANDLOWA Piotr Zieliński

ul. Jana Pawła II 28, 09-204 Rościszewo

135,84 zł

100 pkt.

2.

Część Nr 4 i 5

Sklep Spożywczo – Warzywniczy Monopolowy i Wielobranżowy

Wiesław Listkowski

Mochowo 10, 09-214 Mochowo

Cz. 4       136,48 zł

 

Cz. 5       136,48 zł

 

100 pkt.

 

100 pkt.

3.

Część Nr 3

SKLEP WIELOBRANŻOWY

Stanisław Rosikiewicz

Ligowo 58 B, 09-228 Ligowo

128,95 zł

100 pkt.

4.

Część Nr 2

P.H.U. Centra,    Konrad Krajewski

ul. Parkowa 17,  09-226 Zawidz Kościelny

 

145,28 zł

100 pkt.

5.

Część Nr 6

Sklep F.H. DUET Sp. Cywilna

ul. Płocka 26, 09-213 Gozdowo

147,68 zł

100 pkt.

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

 

w części Nr 1 - FIRMA HANDLOWA Piotr Zieliński, ul. Jana Pawła II 28, 09-204 Rościszewo

w części Nr 2 - P.H.U. Centra Konrad Krajewski, ul. Parkowa 17, 09-226 Zawidz Kościelny

w części Nr 3 - SKLEP WIELOBRANŻOWY Stanisław Rosikiewicz, Ligowo 58 B, 09-228 Ligowo

w części Nr 4 i 5 - Sklep Spożywczo – Warzywniczy Monopolowy i Wielobranżowy Wiesław Listkowski, Mochowo 10, 09-214 Mochowo

w części Nr 6 - Sklep F.H. DUET Sp. Cywilna, ul. Płocka 26, 09-213 Gozdowo

 

Oferty częściowe wybranych Wykonawców uzyskały – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – największą ilość punktów 100,00. Oferty są kompletne i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrani Wykonawcy  spełniają wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

 

Agnieszka Gorczyca

              -/-

    Dyrektor PCPR

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-01 11:53:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 11:53:33
  • Liczba odsłon: 938
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665019]

przewiń do góry