Sierpc, 22.09.2016r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

 

WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tyś. euro - bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – art. 4 pkt. 8 cyt. wyżej ustawy na Dostawa materiałów plastyczno – technicznych do zajęć świetlicowych w ramach projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena brutto

Cena

90%

Termin dostawy 10%

Suma punktów

1.

FIRMA HANDLOWA „ADA”

Ryszard Chojnacki

ul. Traugutta 16 a

09-200 Sierpc

164,68

164,68 zł

72,01 pkt

2 dni

5 pkt

77,01

2.

KLEKS Hurtownia Papiernicza

Art. Szkolne Biurowe

Piotr Majewski

ul. Długa 20 lok. 74

06-500 Mława

182,59

182,59 zł

64,95 pkt

1 dzień

10 pkt

74,95

3.

FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna

ul. Żeromskiego 104

26-600 Radom

156,30

156,30 zł

75,88 pkt

4 dni

2,5 pkt

78,38

4.

REPUNKT

Marcin Szatański

ul. Górna 48/13

09-400 Płock

224,03

224,03 zł

52,94 pkt

2 dni

5 pkt

57,94

5.

„NEO-SYSTEM”

Marcin Krajeński

ul. Podgórna 80 b

87-300 Brodnica

131,78

131,78 zł

90 pkt

5 dni

2 pkt

92

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

 

„NEO-SYSTEM”

Marcin Krajeński

ul. Podgórna 80 b

87-300 Brodnica

 

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała – zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny – maksymalną ilość punktów. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozpoznaniu ofertowym.

 

                                                                                                          ZATWIERDZAM

22.09.2016r. AGNIESZKA GORCZYCA

-//-

Dyrektor PCPR

                                                                                                              …..........................................................

                                                                                              (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamińska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-15 08:43:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamińska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 08:43:57
  • Liczba odsłon: 887
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 665469]

przewiń do góry