klauzula_dla_klientow.pdfPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                      Sierpc, dnia 25.05.2018r.

ul. Świętokrzyska 2A 09-200 Sierpc

tel./fax 24 275 76 60Klauzula informacyjna dla KlientówZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z siedzibą przy ulicy Świętokrzyskiej 2 A 09-200 Sierpc,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować się telefonicznie – tel. 242757660 lub poprzez e-mail: p.malanowskapcpr@wp.pl,

3) Pani/ Pana dane przetwarzane będą w celu wykonania zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych realizowanych przez powiat, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c ROD O ,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu rozpatrzenia spraw, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 11.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochorny Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.


Agnieszka Gorczyca

    -/-

Dyrektor
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-25 13:31:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Gorczyca Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-28 11:34:58
  • Liczba odsłon: 456
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 473883]

przewiń do góry