Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o rozpoczęciu XX edycji Programu Stypendia Pomostowe 2021/2022 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

„Stypendia Pomostowe” to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gosp draki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Nabór stypendystów odbywać się będzie ściele wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022, dostępnym na stronie Organizatora www.stypendia-pomostowe.pl.

Program skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i spełnia łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (z wyłączeniem kierunków służb mundurowych);

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zamalowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl),

- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością.,

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Przedsiębiorczości.
Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line, który dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl od 1 lipca 2021r, do 16 sierpnia 2021r. Do godziny 16.00.

wypełniony przez kandydata wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 23 sierpnia 2021r. Na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2 00-950 Warszawa.

 

UWAGA MATURZYSTO !!!

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

Rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w których od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 00zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2021/2022.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych (z wyłączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zamalowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl),

- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością.,

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji:

www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna od 1 lipca do 16 sierpnia 2021r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 dostępny na stronie Fundacji.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty po wydrukowaniu należy dostarczyć wraz z załącznikami do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021r. Więcej informacji o programie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zastrzega, ze w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podane daty mogą ulec zmianie.

 

                                                                                                                                                                                                                         Agnieszka Gorczyca

                                                                                                                                                                                                                                      -/- 

                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor PCPR 

 

 

PCPR w Sierpcu informuje, że

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje pomoc psychologiczną w ramach zadania zleconego organizacjom pozarządowym. Dzięki temu w całym kraju, w każdym z 16 województw, można skorzystać z porady psychologa lub terapeuty. Pomocy udziela 68 organizacji, a wsparcie dostępne jest w różnych formach, dostosowanych do Twoich potrzeb i sytuacji epidemicznej. Możesz wybrać spotkanie z psychologiem w Twoim domu, rozmowę online czy terapię indywidualną, w tym również z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Wsparcie psychologiczne finansowane przez PFRON ma na celu niwelowanie skutków izolacji i braku w czasie pandemii dotychczas istniejących możliwości uczestnictwa przez osoby niepełnosprawne w psychoterapii, spotkaniach w ramach grup wsparcia, grupowych zajęciach terapeutycznych, różnego rodzaju treningach czy integracji sensorycznej.

Nie pozwól, by pandemia odcisnęła na Tobie piętno, sięgnij po wsparcie

Wykaz organizacji z najbliższej okolicy:

Nazwa oferenta

Adres

nr telefonu

adres e-mail

Tytuł zadania publicznego

Fundacja "Mocni Mocą Nadziei”

Białoskóry 31

533 932 187

fundacjammn@interia.pl

Zostań w domu bezpieczny i ŚWIADOMY!

Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji i Integracji "Safari"

Sierpc Białobłocka 21

601862415

biuro@fizjo-centrum.pl

Interwencyjne wsparcie terapeutyczne w walce ze skutkami pandemii.

Fundacja "Pomoc Lekarzom Chorym, Niepełnosprawnym, Wykluczonym"

Płock Tysiąclecia 9/17

506905762

bogdan.sobanski1@gmail.com

Terapia zajęciowa w domu osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Źródło informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/bezplatna-pomoc-psychologiczna-dla-osob-niepelnosprawnych-sprawdz-gdzie-znajdziesz-wsparcie/

 

INFORMACJA 

W DNIU 24.12.2020r. WIGILIA URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU INFORMUJE,

IŻ W DNIU 29.10.2020r. (CZWARTEK) ISTNIENIE MOŻLIWOŚC SKORZYSTANIA
Z PORADNICTWA PRAWNEGO  TYLKO ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU 601 067 412 ORAZ
POCZTY E-MAIL mateusz.purcelewski@gmail.com

OSOBY CHCĄCE SKORZYSTAĆ Z PORADNICTWA PRAWNEGO PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY W TRAKCIE DYŻURU

29.10.2020r. W GODZINACH 11:30 - 15:30 

USŁUGI ŚWIADCZY ADW. MATEUSZ PURCELEWSKI

                                                                                                                              Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                          -/-

                                                                                                                                Dyrektor PCPR 

 

KOMUNIKAT

W związku z trwającym stanem epidemii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaleca kontakt Interesanta z urzędem w pierwszej kolejności z wykorzystaniem; 

- komunikacji elektronicznej: pcpr.sierpc@wp.eu 

- telefonicznej: 24 275 76 60 

- przy pomocy tradycyjnej korespondencji.

Celem zwiększenia Państwa bezpieczeństwa PCPR w Sierpcu rekomenduje uzgodnienie telefoniczne lub mailowo terminu wizyty tj. daty i godziny, z pracownikami poszczególnych komórek wewnętrznych urzędu odpowiedzialnymi za realizację zadań. 

Na terenie Urzędu obowiązuje zakrywanie ust i nosa. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

                                                                                                                            Agnieszka Gorczyca

                                                                                                                                          -/-

                                                                                                                                 Dyrektor PCPR

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE O WZNOWIENIU PORADNICTWA:

- PSYCHOLOGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DLA OSÓB DOROSŁYCH;

- PRAWNIKA.

                                                                                                                                                                                                   Agnieszka Gorczyca

                                                                                                                                                                                                                 -/-

                                                                                                                                                                                                       Dyrektor PCPR

 

 

poradnictwo_prawne.odt

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU INFORMUJE,

IŻ ISTNIENIE MOŻLIWOŚC SKORZYSTANIA
Z PORADNICTWA PRAWNEGO ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU 601 067 412 ORAZ POCZTY E-MAIL
mateusz.purcelewski@gmail.com

OSOBY CHCĄCE SKORZYSTAĆ Z PORADNICTWA PRAWNEGO PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY W TRAKCIE DYŻURU

26 i 31 MARCA W GODZINACH 11:30 - 15:30 ORAZ
W KOLEJNE CZWARTKI DO ODWOŁANIA
W GODZINACH  11:30 - 15:30

USŁUGI ŚWIADCZY ADW. MATEUSZ PURCELEWSKI

 

                                              

                                                                                  Agnieszka Gorczyca 

 

                                                                             -/-

    Dyrektor PCPR


 

                              

       poradnictwo_prawne.odt 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

 W SIERPCU INFORMUJE,

 

ŻE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,

 

 PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID- 19

 

WIZYTY W RAMACH PORADNICTWA

 

 SPECJALISTYCZNEGO ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.


 

OSOBY CHCĄCE SKORZYSTAĆ

 

 Z PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO BĄDŹ

 

 PRAWNEGO PROSZONE SĄ O KONTAKT

 

 TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY:

 

TEL. 24 275 76 60 PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 

 W GODZINACH 8 – 14:30

 

 

E-MAIL pcpr.sierpc@wp.eu

 

 

                                                                                Agnieszka Gorczyca 

                                                                             -/-

    Dyrektor PCPR

 

 

komunikat w sprawie koronawirusa .pdf

 

 

Komunikat 

W związku zagrożeniem rozszerzania się kronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i kontaktowanie się z urzędem w pierwszej kolejności  poprzez:

1. kontakt telefoniczny 24 275 76 60 

2. drogą elektroniczną pcpr.sierpc@wp.eu

3. drogą pocztową - PCPR ul. Świętokrzyska 2a 

 

Klientom urzędu, którzy planują w najbliższych dniach przybyć osobiście do urzędu a ich sprawa nie wymaga konieczności osobistego stawiennictwa, proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem urzędu celem ustalenia sposobu załatwienia spraw urzędowych 

 

Przepraszamy za utrudnienia 

 

 

                                                                                     Agnieszka Gorczyca 

 

 

-/-

 

        Dyrektor PCPR

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

 informuje o zmianach godzin pracy :

 

23 grudzień 2019r. ( poniedziałek)
24 grudzień 2019r. ( wtorek)
Urząd będzie nieczynny
 

 

 

31 grudzień 2019r. (wtorek)
Urząd czynny
od godz. 7:30- 13:00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, 

iż w dniach 12-14 czerwca 2019 roku urząd czynny będzie w godzinach 7:30-14:00.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukujemy wśród mieszkańców powiatu sierpeckiego kandydatów na rodziny zastępcze

 

apel_doc.pdf

 

Szanowni Państwo   !

Każde dziecko zasługuje na życie w rodzinie. Wspólnie zadbajmy, by dzieci z powiatu sierpeckiego miały spokojne dzieciństwo.

Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze spokoju, akceptacji i zrozumienia. Jednak wiele dzieci nie znajduje we własnym domu właściwej opieki. Nie dojadają, nie chodzą do szkoły, nie są właściwie leczone, są bite, zaniedbane… Wielu rodziców nie zaspokaja podstawowych potrzeb swoich dzieci, często nadużywają alkoholu, zdarzają się porzucenia… W takich sytuacjach, z   amiast do domu dziecka dziecko może trafić do utworzonej przez Państwa rodziny zastępczej.

Potrzebujemy   rodzin zastępczych na naszym terenie.

Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. W rodzinie zastępczej dzieci mają zapewniony nie tylko „dach nad głową” i godziwe warunki życia, lecz także opiekę, ciepło i miłość. Rodzina zastępcza chroni je przed doznawaniem kolejnych krzywd, przed porzuceniem, samotnością, zaniedbaniem. Rodzina daje dziecku bezpieczeństwo, spokój i warunki do rozwoju. Opiekun zastępczy otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w wysokości określonej przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zależności od rodzaju rodziny, stanu zdrowia dziecka. Kandydaci gotowi podjąć to wyzwanie biorą udział w szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W trakcie szkolenia wspólnie z trenerami analizują swoje możliwości i obawy. Po szkoleniu jest czas na podjęcie decyzji czy chce się być rodziną zastępczą, jaką, jakie dzieci przyjąć, czy potrzeba więcej czasu na decyzję.

Kogo poszukujemy?

Rodzin, osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia pomocy dzieciom. Szukamy osób, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce, ale jednocześnie wspierać je i ich rodziców w utrzymywaniu dobrych relacji, pomagać w naprawieniu sytuacji rodzinnej dzieci.

Jeśli czujecie Państwo, że jesteście gotowi pomagać prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

tel. 024 275 76 60 e-mail:  pcpr.sierpc@wp.eu

osoby do kontaktu: Aneta Trojanowska Renata Wierzbicka

 

 

 

P owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza na szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć, obdarować sercem i ciepłem rodzinnym.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki, czasami porzucają dzieci bądź pobyt w domu rodzinnym zagraża zdrowiu lub życiu dzieci.

 

Szukamy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w szkoleniu zawierającym zagadnienia z zakresu: prawa rodzinnego, systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym, zdrowiu dziecka, z zakresu rozpoznawania potrzeb dziecka, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka (więź – nawiązywanie i rozbudowanie stałych relacji, strata, komunikacja, poczucie wartości). Kandydaci zapoznają się z doświadczeniami rodzin, które już sprawują piecze zastępczą (10 – godzinne praktyki w funkcjonującej rodzinie zastępczej).

Szkolenie będzie się odbywać w siedzibie PCPR, w dni ustalone z grupą kandydatów, w odstępach cotygodniowych od września do listopada 2013r.

 

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i spełniać określone przepisami warunki (zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które

1)    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2)    nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3)    wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)    są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6)    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)    zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

 

Każda istniejąca i nowo powstająca rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego. Dla rodzin niezawodowych istnieje możliwość podpisania umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

 

Szczegółowych informacji na temat szkolenia, rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci udzielają pracownicy PCPR tel. 24 275 76 60, 24 275 41 88.

 

Agnieszka Gorczyca 

 

-/-

   Dyrektor PCPR

 

 

 

30 maja -   Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
w Powiecie Sierpeckim

 


 

Obchodzony 30 maja  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego  jest świętem ogólnopolskim. 

Uchwalone zostało ono przez Sejm w 2006 roku.  

 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Patrycja Malanowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 10:50:24
  • Liczba odsłon: 15431
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 471648]

przewiń do góry